Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/25/09

[MCSA] MCSA - Part 35 - ISA Server - Array - Configuration (12)

Ở bài trước chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt các ISA Storage & ISA Array. Trong bài này chúng ta sẽ đi vào chi tiết cấu hình các máy

Bật máy PC01 (ISA Storage) lên sẽ thấy xuất hiện 2 Array là ISA1 & ISA2 đây chính là màn hình cấu hình ISbA cho các máy PC02 & PC03

Như vậy chỉ cần ngồi tại máy ISA Storage bạn cấu hình các Array này thì tại các ISA Array sẽ tự động cập nhất các cấu hình này

2009-01-10_202802_GF

Tiếp theo ta sẽ cấu hình Loadbalancing để cân bằng tải tại các máy ISA Array. Với công việc này các yêu cầu trong và ngoài hệ thống sẽ được chia đều ra cho các máy ISA Array xử lý như vậy sẽ không xảy ra tình trạng một máy nào đó quá rảnh rỗi trong khi một máy ISA Server nào đó thì bị quá tải

Tại máy ISA Storage chọn Enterprise Networks chọn New -> Enterprise Network

2009-01-10_203036_GF

Đặt tên Network Rule này là ISA Loadbalancing

2009-01-10_203113_GF

Nhập nguyên Subnet vào Network Addresses

2009-01-10_203215_GF

Tại Array ISA1 chọn Networks trong phần Configuration chọn tiếp tên Networks nhấp phải vào Internal chọn Properties

2009-01-10_203259_GF

Trong cửa sổ Internal Properties chọn Tab Addresses

Nhấp chọn Add Network

2009-01-10_203429_GF

Chọn ISA Loadbalacing

2009-01-10_203443_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-10_203509_GF

Tiếp tục nhấp vào link Enable Network Load Balancing Inteqration

2009-01-10_203537_GF

Chọn Internal tiếp tục click chọn vào Set Virtual IP

2009-01-10_203607_GF

Tại đây bạn nhập vào một số IP sao cho không trùng IP với các máy trong Local Host. IP này chính là một IP ảo đóng vai trò là IP của cả mạng Local Host có như vậy khi một máy ISA Array nào đó gặp sự cố thì các yêu cầu trong và ngoài hệ thống vẫn không phát hiện ra vì thực chất các yêu cầu này chỉ nhìn vào IP ảo này mà thôi

Khi đó tại ISA Storage phát hiện ra có một ISA Array nào đó không hoạt động lập tức nó sẽ chia tải đều ra cho các ISA Array còn lại miễn sao các máy này thuộc Subnet 192.168.1.0/24 này mà thôi.

2009-01-10_203705_GF

Làm tương tự cho Array ISA2

Chọn Save the change and restart the services để thực thi các cấu hình này, và bạn phải xác định rằng trong này xuất hiện cả 2 Array ISA1ISA2

2009-01-10_203850_GF

Như vậy đế đây chúng ta đã hoàn tất cấu hình hệ thống ISA Array nhưng theo các Array phân tán nghĩa là tại máy ISA Storage sẽ tồn tại các Array của các máy ISA Array như vậy khi cấu hình trên các Array này đồng nghĩa ta chỉ tác động đến duy nhất một máy ISA Array nào đó mà thôi

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu cấu hình Array tập trung, nghĩa là tại máy ISA Storage ta chỉ tạo duy nhất một Array mà thôi và Join tất cả các ISA Array vào đây. Khi đó những cấu hình mà ta tác động lên ISA Storage này sẽ tác động lên toàn bộ các ISA Array đã Join vào Array vừa tạo

Như vậy trước tiên tại ISA Storage ta xóa các Array ISA1, ISA2 đi và tạo một Array mới

2009-01-10_204113_GF

Đặt tên là All ISA

2009-01-10_204129_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-10_204722_GF

Tại các máy PC02, PC03 bạn Remove ISA Server đi và tiến hành cài lại

Tại màn hình Array Membership bạn không chọn là Create a new array nữa mà Join chúng một Array đã tồn tại trước đó

Chọn Join an Existing Array

2009-01-10_212551_GF

Tại cửa sổ Join Existing Array nhấp Browse

2009-01-10_212620_GF

Chọn All ISA

2009-01-10_212632_GF

Làm tương tự cho các máy ISA Array còn lại

Trở lại máy ISA Storage nhấp chọn Servers trong Configuration sẽ thấy trong này liệt kê tất cả các máy ISA Array đã Join vào Array All ISA này. Như vậy đến đây những cấu hình trên Array All ISA này sẽ tác động lên cả 2 máy PC02 & PC03

2009-01-10_213955_GF

Tiếp theo ta sẽ cấu hình Loadbalancing để cân bằng tải tại các máy ISA Array.

Enterprise Networks chọn New -> Enterprise Network

2009-01-10_214145_GF

Trong cửa sổ Internal Properties chọn Tab Addresses

Chọn ISA Loadbalacing (đã tồn tại trước đó do ta đã tại rồi)

2009-01-10_203443_GF%5b1%5d

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-10_214236_GF

Như vậy đế đây chúng ta đã hoàn tất cấu hình hệ thống ISA Array nhưng theo các Array tập trung về chung một Array duy nhất đó là All ISA

Tiếp theo ta sẽ tùy chỉnh để hệ thống tự động cập nhật các Array theo một khoảng thời gian xác định

Nhấp phải vào All ISA chọn Properties

2009-01-10_214438_GF

Chọn Tab Configuration Storage

Chọn thời gian tùy chỉnh mà bạn muốn

2009-01-10_214500_GF

Như vậy trong một khoảng thời gian nào đó các ISA Array sẽ tự động đồng bộ hóa lại từ ISA Storage

Trở lại ISA Storage bạn tạo một Rule nào đó. Tiếp tục tại các ISA Array ta thấy các Rule này cũng xuất hiện thêm trong ISA Server của mình

2009-01-10_214630_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Array - Configuration - ISA Server trong 70-351 của MCSA