Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 34 – Exchange Server – Address List (7)

Như các bạn đã biết với Exchange & MOO để gởi mail thay vì phải nhập địa chỉ Mail người nhận vào mục TO thì chỉ cần nhập nút TO cửa sổ Select Names sẽ liệt kê toàn bộ danh sách các Mailbox tồn tại trên hệ thống.

Tuy nhiên nếu trong hệ thống chúng ta tồn tại đến hàng nghìn Mailbox thì việc lựa chọn một Email nào đó là cực kỳ khó. Như vậy chúng ta cần có một giải pháp là làm sao khi vào đây chỉ liệt kê những Mailbox nào đó mà ta muốn vì thực tế một số Mailbox thậm chí chẳng bao giờ chúng ta có nhu cầu gởi Mail cho họ cả.

Trong bài tôi lấy ví dụ như sau:

- gccom1, gccom2 thuộc phòng Kinh Doanh và làm việc tại Tiền Giang họ chỉ có nhu cầu gởi Mail cho các Mailbox cùng phòng ban hoặc cùng chi nhánh Tiền Giang mà thôi.

- Tương tự cho gccom3 & gccom4 thuộc phòng Kỹ Thuật và làm việc tại Hồ Chí Minh họ chỉ có nhu cầu gởi Mail cho các Mailbox cùng phòng ban hoặc cùng chi nhánh Hồ Chí Minh.

Như vậy tôi đặt thuộc tính cho các User này như sau:

- gccom1, gccom2: State/Province: Tien Giang

- gccom3, gccom4: State/Province: Ho Chi Minh

MCSA

- gccom1, gccom2: Department: AAA

- gccom3, gccom4: Department: BBB

MCSA

Tiếp đó tôi sẽ tạo các Group tương ứng để Add các User này vào bằng cách nhấp phải vào vùng trống trong Recipient Configuration chọn New Distribution Group

MCSA

Chọn thuộc tính là Security và đặt tên cho Group

MCSA

Như vậy trong bài tôi sẽ tạo 2 GroupKinh DoanhKy Thuat, bạn phải đảm bảo rằng các Group này đều là Security Group

Add gccom1, gccom2 vào Group Kinh Doanh, gccom3 & gccom4 vào Group Ky Thuat

MCSA

Tiếp đến tạo một Database mới mang tên GC Com Co (Xem lại bài Storage Group)

MCSA

Sau đó Move các User gccom1, gccom2, gccom3, gccom4 sang Database GC Com Co này

MCSA

Tiếp theo tôi sẽ tạo các Address List sao cho:

- Address List Tien Giang: chỉ chứa các User Mailbox có thuộc tính State/Province là Tien Giang

- Address List Ho Chi Minh: chỉ chứa các User Mailbox có thuộc tính State/Province là Ho Chi Minh

Nhấp chọn Mailbox trong Organization Configuration chọn tiếp Tab Address Lists

Nhấp phải chọn New Address List

MCSA

Đặt tên cho Address List

MCSA

Tại cửa sổ Conditions chọn Recipient is in a State or Province và Add từ khóa Tien Giang và đây (Xem lại bài EX Group)

MCSA

Tương tự cho Address List Ho Chi Minh

Trở lại màn hình Address Lists sẽ thấy xuất hiện 2 mục mới là:

Tien Giang Address List

Ho Chi Minh Address List

MCSA

Logon vào gccom1 nhấp soạn Mail mới và click nút To sẽ thấy trong Address Book sẽ xuất hiện thêm 2 mục mới đó là Ho Chi Minh & Tien Giang

Chú ý:

Với bài này chúng ta không thể truy cập các Mailbox bằng Profile được mà phải LogoffLogon vào lại với User tương ứng thì mới xem được kết quả tốt.

MCSA

Click chọn Ho Chi Minh sẽ thấy chỉ hiển thị các Mailbox có thuộc tính State/Province Ho Chi Minh mà thôi

MCSA

Tương tự tại Tien Giang sẽ thấy chỉ hiển thị các Mailbox có thuộc tính State/ProvinceTien Giang mà thôi

MCSA

Tuy nhiên trong Global Address List lại hiển thị tất cả các User Mailbox. Như vậy vô tình khi bật hộp thoại Select Names lên Windows phải tải tất cả User Mailbox tồn tại trong Database vào đây, vì vậy tôi không muốn danh sách này hiển thị nữa bằng cách ngăn cấm các Group truy cập vào Default Global Address List.

MCSA

Bật Exchange Power Shell lên nhập lệnh

1
Add-ADPermission -Identity "Default Global Address List" -User "Kinh doanh" -AccessRights Genericall -Deny

MCSA

Làm tương tự cho Group Ky Thuat

Bây giờ Logon vào gccom1 sẽ thấy khi truy cập vào Global Address List hiện màn hình thông báo lỗi

MCSA

Tiếp theo tôi sẽ tạo các Global Address List mới sao cho:

Với các User Mailbox có thuộc tính DepartmentAAA

- Kinh Doanh Global Address List: chỉ chứa các User Mailbox có thuộc tính DepartmentAAA

Với các User Mailbox có thuộc tính DepartmentBBB

- Ky Thuat Global Address List: chỉ chứa các User Mailbox có thuộc tính DepartmentBBB

Bật Exchange Power Shell lên nhập

1
New-GlobalAddressList -Name "Kinh Doanh" -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalDepartment "AAA"

MCSA

Và nhập lệnh cập nhật cho Global Address List mới tạo cho Group Kinh Doanh

1
Update-GlobalAddressList -Identity "Kinh Doanh"

MCSA

Làm tương tự cho Ky Thuat Global Address List

Vào lại Address Lists sẽ thấy xuất hiện thêm 2 Global Address List mới là Kinh DoanhKy Thuat

MCSA

Bây giờ Logon vào gccom1 sẽ thấy khi truy cập vào Global Address List chỉ hiển thị các User Mailbox có thuộc tính DepartmentAAA

MCSA

Như vậy với việc tạo các Address List như trên sẽ giúp ta tìm kiếm User Mailbox của một ai đó một cách nhanh chóng và hiệu quả

Tuy nhiên các Address List này chỉ nằm trực tiếp trên máy Exchange Server mà thôi khi ta mở MOO thì nó sẽ kết nối với Exchange và tải danh sách này về. Chính vì thế khi ta sử dụng máy bên ngoài mạng công ty sẽ không thể có được danh sách các địa chỉ Email này chẳng hạn khi bạn làm việc tại nhà.

Chính vì thế ta cần tạo một Offline Address Book để dùng trong trường hợp này

Vào lại Mailbox trong Organization Configuration chọn tiếp Tab Offline Address Book

Nhấp phải chọn New Offline Address Book

MCSA

Ví dụ tôi tạo một Offilne Address Book cho các User Mailbox có thuộc tính State/ProvinceTien Giang

Nhấp Browse để chọn máy Exchange Server

Nhấp chọn lựa chọn Include the following address lists và chọn Add

MCSA

Chọn Tien Giang

MCSA

Màn hình sau khi hoàn tất

MCSA

Trong Distribution Points chọn Enable public folder distribution

MCSA

Tại màn hình Offline Address Book nhấp phải vào Tien Giang chọn Update để cập nhật danh sách

MCSA

Trở lại màn hình Mailbox trong Server Configuration chọn GC Com Co Database nhấp phải chọn Properties

MCSA

Chọn tiếp Tab Client Settings trong Offline Address Book nhấp Browse

MCSA

Chọn Tien Giang

MCSA

Như vậy ta đã hoàn tất việc Set cho Offline Address Book cho các User Mailbox có thuộc tính State/ProvinceTien Giang

Logon vào gccom1 mở MOO lên vào Tool -> Send/Receive -> Download Address Book

MCSA

Chọn OK

MCSA

Bây giờ tôi sẽ tiến hành ngắt kết nối MOO với Exchange đồng nghĩa với việc tôi đang làm việc bên ngoài hệ thống công ty

Chọn File chọn tiếp Work Offline

MCSA

Và bạn phải đảm bảo rằng Logo Exchange bên góc phải MOO phải báo là Offline

MCSA

Vào lại Select Names sẽ thấy Address Book hiển thị thêm mục Tien Giang nữa mục này chính là Offline Address Book mà ta vừa mới tạo

MCSA

OK mình vừa trình bày xong phần Address List của Exchange Server 2007 trong 70-236 của MCSA.