Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/09

[MCSA] Part 13 – Software Deloyment , Folder Direction, Script (3)

Trong Windows Microsoft còn hỗ trợ thêm công cụ Script nhằm tác động lên domain hoặc một OU hay một user nào đó những ý đồ của người quản trị mạng. Các script này chính là ngôn ngữ lập trình VB Script mà trong mài này sẽ không đề cập đến, nếu muốn vận dụng nó đa dạng hơn bạn nên tham khảo thêm các tài liệu về ngôn ngữ lập trình này. Ở đây người viết chỉ đưa ra cho bạn một ví dụ nho nhỏ mà thôi
Tại cửa sổ Active Directory -> Chọn Script

Trong này có mặc định 2 thuộc tính căn bản đó là Logon & Logoff cho nên các thuộc tính này sẽ tác động lên lúc máy logon hoặc logoff
Bạn Double click vào Logon -> Show files

Tại folder Show files bạn tạo một Text document và nhập đoạn code sau
mgsbox “Welcomte to gccom.net”
và mlưu nó với phần mở rộng là *.vbs

Trong ví dụ tôi đặt tên cho nó là gccom.vbs

Sau đó bạn đóng cửa sổ Show files lại và trở lại cửa sổ Logon Properties -> Add

Chọn Browse… chọn tiếp files gccom.vbs

Ra Run gõ lệnh cập nhật gpupdate / force
Bây giờ bạn vào máy Client Logon gccom1 sẽ thấy thông báo

OK mình vừa giới thiệu xong phần DC Script trong 620-290 của MCSA.