Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

10/3/11

[Repair Disk] Format ổ đĩa mới trong Win 7

Trong Win7, khi gắn ổ đĩa mới vào và cho khởi động máy thì ko thấy ổ đĩa mới xuất hiện trong Window Explore. Chúng ta cần phải format ổ đĩa mới như sau:
Các bước thực hiện:
+Click phải vào My Computer, chọn Manager/Diskmanagerment ,
+Chọn phần unallocated, nhấn chuột phải, Creat Pation , chọn dung lượng, Next , Next là xong.
Hoặc :
+Sau khi vào Diskmanagerment như trên, để thực hiện bạn click chuột phải vào phân vùng unlocated chọn Creat New Volume rồi next chọn định dạng ổ (chọn NTFS hoặc FAT32, nhưng nên để NTFS), next next 1 lúc là ok