Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 39 – Upgrade Server 2008 – Domain Controller – Join Domain

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các Upgrade Win2K3-DC lên Win2K8-DC trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt một Windows Server 2008 thuần túy lên thành DC Server.

Trong bài tôi sẽ sử dụng 2 máy:

- Máy PC01 là máy cài đặt Windows Server 2008 và chuẩn bị nâng cấp lên thành DC Server

- Máy PC02 là máy Client cài đặt Windows Vista

Cũng tương tự như trong Windows 2K3 tại máy Server 2K8 trước khi nâng cấp lên thành DC Server bạn phải Preferred DNS về chính IP Lookback của chính mình. Bạn vào TCP/IP (ở đây tôi sử dụng phiên bản TCP/IPv4) chọn TCP/IPv4 -> Properties

2009-01-12_151108_GF

Chỉnh Preferred DNS về chính IP Lookback của mình là 127.0.0.1

2009-01-12_151141_GF

Tiếp theo bạn vào Start -> Programs -> Administrator Tools -> Server Manager

2009-01-12_151240_GF

Trước kia trong Windows 2003 để Add thêm các dịch vụ như DNS, DHCP thì bạn phải vào Add/Remove Windows Components thì trong Win2K8 đã được thay thế bằng công cụ Server Manager với các Roles & Features

Mặc định khi mới cài Windows Server 2008 các Roles chưa được thêm vào

2009-01-12_151405_GF

Tương tự các Features cũng vậy

2009-01-12_151419_GF

Trong Windows Server 2008 trước khi nâng cấp lên DC Server bạn phải cài thêm một dịch vụ đó là Active Directory Domain Services bằng cách chọn Roles và nhấp Add Roles

Trong màn hình Server Roles bạn click chọn Active Directory Domain Services

2009-01-12_151603_GF

Màn hình Confirmation nhắc nhở chúng ta rằng sau khi cài đặt Active Directory Domain Service hoàn tất thì phải chạy dcpromo mới nâng cấp lên DC Server được

2009-01-12_151639_GF

Màn hình sau khi cài đặt Active Directory Domain Services hoàn tất

2009-01-12_151837_GF

Bây giờ bạn bật hộp thoại Run lên nhập lệnh dcpromo để bắt đầu tiến hành nâng cấp lên DC

2009-01-12_151915_GF

Trong cửa sổ Choose a Deloyment Configuration bạn chọn Create a new domain in a new forest để tạo một Forest mới

2009-01-12_151946_GF

Nhập Domain của bạn vào ô FQDN of the forest root domain trong bài là gccom.net

2009-01-12_152003_GF

Tại màn hình Set Forest Functional Level tốt nhất là bạn nên chọn Level cao nhất chính là Windows Server 2008 để tận dụng mọi ưu việt từ phiên bản này

2009-01-12_152030_GF

Mặc nhiên khi nâng cấp lên DC vì lý do bảo mật Windows sẽ cài luôn cho bạn dịch vụ DNS, bạn giữ nguyên giá trị này và nhấp Next

2009-01-12_152047_GF

Màn hình tiếp theo nhấp Next

2009-01-12_152205_GF

Nhập Password hệ thống vào đây

2009-01-12_152231_GF

Màn hình Summary sẽ cho ta biết chi tiết về thông tin ta đã nhập trước đó, nếu không có gì cần chỉnh sửa thì bạn nhấp Next để bắt đầu nâng cấp

2009-01-12_152244_GF

Quá trình nâng cấp đang diễn ra

2009-01-12_152255_GF

Cuối quá trình Windows sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy nhấp Restart Now để khởi động lại máy tính

2009-01-12_152843_GF

Sau khi khởi động lại máy, bạn vào lại màn hình System Manager để xác nhận rằng hệ thống đã được nâng cấp lên DC thành công

2009-01-12_153417_GF

Vào lại Server Manager sẽ thấy Windows đã cài đặt thêm 2 Roles mới là DNSActive Directory Domain Sercurity

2009-01-12_153548_GF

Features cũng được thêm một tính năng mới là Group Policy Management

2009-01-12_153608_GF

Bây giờ tại máy Client ta tiến hành Join vào Domain

Trước tiên bạn chỉnh Preferred DNS về máy DC Server

2009-01-13_003318_GF

Tiếp tục nhấp phải vào Computer chọn Manage

2009-01-13_003348_GF

Trong cửa sổ System Manager chọn Change settings

2009-01-13_003410_GF

Tại Tab Computer Name chọn Change…

2009-01-13_003430_GF

Chọn tiếp Domain trong Member of và nhập Domain của bạn vào, trong bài là gccom.net

2009-01-13_003446_GF

Nhập User/Pass của Admin Domain

2009-01-13_003516_GF

Sau đó Windows sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy tính. Sau khi khởi động xong tại màn hình đăng nhập mặc định Vista sẽ đăng nhập vào Admin Local nên để đăng nhập được với User Domain bạn nhấp chọn Switch User

2009-01-13_003820_GF

Chọn Other User

2009-01-13_003838_GF

Nhập User Domain vào, trong bài tôi sử dụng User Domain cũng chính là Admin Domain

2009-01-13_003909_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Upgrade Server 2008 – Domain Controller – Join Domain trong 70-648, 70-649 của MCSA.