Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/25/09

[MCSA] MCSA - Part 35 - ISA Server - Intrusion Detection (10)

Giả sử mạng chúng ta đã dựng thành công ISA Server khi đó một Hacker nào đó từ bên ngoài mạng Internet tìm mọi cách tấn công mạng chúng ta bằng cách dò tìm các Port được mở trong mạng của ta và khai thác các lỗ hỏng trên các Port này.

Như vậy nếu hệ thống chúng ta không có ISA Server chúng ta sẽ không hề hay biết sự nguy hiểm đang rình rập này. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một tính năng rất hay của ISA Server Intrusion Detection dùng để phát hiện các tấn công từ bên ngoài vào hệ thống mạng chúng ta.

Bật chương trình ISA Server lên chọn Configuration chọn tiếp mục General

Tiếp tục nhấp chọn liên kết Enable Intrusion Detection and DNS Attack Detection

2009-01-08_233148_GF

Mặc định ISA Server đã Enable một số tính năng trong Intrusion Detection nhưng không Enable tính năng Port scan.

Do trong bài này tôi chỉ sử dụng tính năng Port scan để làm thí dụ. Như vậy từ một máy bên ngoài tôi có gắng dò tìm các Port đã mở trên ISA Server, nếu ISA Server phát hiện ra thao tác này của tôi là xem như thành công.

Chọn Port scan

2009-01-08_233218_GF

Tại màn hình ISA Server bật Monitoring lên chọn tiếp Tab Logging và chọn Start Query để theo dõi giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống mạng

2009-01-08_233321_GF

Trong này ISA sẽ ghi nhận lại toàn bộ các truy cập ra vào hệ thống mạng chúng ta một cách chi tiết

2009-01-08_233830_GF

Bây giờ tại máy Client tôi cài đặt một chương trình có tính năng Scan các Port đã mở trên ISA Server đó là SuperScan 4.0

2009-01-08_234048_GF

Chọn Tab Host and Service Discovery bỏ chọn Host Discovery đi

2009-01-08_234049_GF

Trở lại Tab Scan tiến hành Scan Port của máy ISA

2009-01-08_234105_GF

Trở lại máy ISA Server bật lại Logging sẽ thấy các truy cập từ máy Client vào mạng chúng ta

2009-01-08_234438_GF

Tuy nhiên với màn hình Logging này quá dài dòng và rối tịt, và không phải lúc nào người quản trị mạng cũng thảnh thơi ngồi quan sát từng dòng lệnh như vậy mà người ta sẽ cấu hình cảnh báo tự động sao cho ISA Server tự gởi một Email cho Administrator khi phát hiện có các xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống mạng

Chọn Tab Alerts chọn tiếp link Configure Alert Definitions

2009-01-08_234619_GF

Trong cửa sổ Alert Properties chọn tiếp Intrusion Detected và nhấp Edit

2009-01-08_234636_GF

Chọn tiếp Tab Actions trong Alert Actions và nhập thông tin tài khoản Email của Administrator vào đây

2009-01-08_234726_GF

Bạn quay lại máy Client tiến hành Scan Port lại máy ISA.

Lúc này ISA Server phát hiện ra việc Scan Port bất hợp pháp này và ngay lập tức nó gởi một Email cảnh báo cho Administrator để đưa phương án phòng thủ và bạo vệ tốt hơn

2009-01-08_235413_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Intrusion Detection - ISA Server trong 70-351 của MCSA