Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/25/09

[MCSA] Part 6 – Local Policy & Local Sercurity Policy in Vista (2)

Các ứng dụng trong Local Policy & Local Sercurity Policy của Windows Vista cũng tương tự như trong Windows Server 2003, nhưng vì Windows Vista là một win Client nên khi ta truy cập vào một máy Vista thì nó luôn hiểu rằng bạn là Guest cho dù bạn đăng nhập với bất cứ quyền hạn gì.
Do đó bạn phải vào Local Policies chọn Sercurity Options
# Accounts: Limit local account use of blank passwords to console logon only: Giới hạn tài khoản user có password trắng đăng nhập
Bạn Disable nó đi

Trong mục
# Network access: Sharing and security model for local accounts: Chia sẽ và bảo mật các tài khoản cục bộ
Bạn chọn Guest only

Trong Windows Vista nếu máy bạn dùng trong phòng internet bạn có thể chọn chế độ Auto logon account để giới hạn quyền của user truy cập nhằm bảo quản máy tốt hơn.
Để làm công việc này bạn thực hiện như sau:
Tạo một user mới với tên là gccom1
Logon vào Administrator
Vào Start chọn Run nhập lệnh control userpasswords2

Cửa sổ User Account hiện ra

Bạn chọn user gccom1 và sau đó restart lại máy
Bây giờ các lần khởi động kế tiếp Windows sẽ không dừng lại màn hình chọn Account nữa mà sẽ chạy thẳng vào user gccom1

Trong Windows Vista mặc dù mạng đã được kết nối tốt nhưng khi vào Command Prompt bạn ping sẽ thấy báo l�
Request timed out.


Nguyên nhân đó là do Windows Firewall không cho bạn thực thi lệnh này
Nhưng bạn cũng không nên Off Windows Firewall đi vì như thế sẽ vô tình làm hạ mức độ an toàn hệ thống xuống
Bạn vào Control Panel chọn Windows Firewall
Trong tab Exceptions bạn chọn mục File and printer sharing chọn OK là xong

OK mình vừa giới thiệu xong phần Local Policy & Local Sercurity Policy in Vista trong 620-290 của MCSA.