Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/25/09

[MCSA] Part 3 – UTP Cable

Cáp xoắn UTP lại được chia ra làm nhiều tiêu chí (CAT – Category) khác nhau, nhưng phổ biến nhất trong mạng LAN là 2 loại CAT-5 và CAT-6 (100Mbps và 1000Mbps). CAT-5 gồm có 4 cặp dây = 8 dây với các màu xanh dương, trắng – xanh dương, da cam, trắng – da cam, xanh lá cây, trắng – xanh lá cây, nâu, trắng – nâu. Cứ 2 dây có màu giống nhau được xoắn thành 1 cặp và 4 cặp này lại được xoắn với nhau và xoắn với 1 sợi dây nylon chịu lực kéo, bên ngoài được bọc bằng vỏ nhựa.

1. Dây mạng RJ45.

Số

Màu sắc

Tác dụng

1

Trắng cam

Truyền +

2

Cam

Truyền -

3

Trắng xanh lá

Nhận +

4

Xanh đậm


5

Trắng xanh đậm


6

Xanh lá

Nhận -

7

Trắng nâu


8

Nâu


2. Cách bấm dây nối máy tính – máy tính (Hub – Hub, Switch – Switch)

Đầu A

Màu sắc

Tác dụng

Đầu B

Màu sắc

Tác dụng

1

Trắng cam

Truyền +

3

Trắng cam

Nhận +

2

Cam

Truyền -

6

Cam

Nhận -

3

Trắng xanh lá

Nhận +

1

Trắng xanh lá

Truyền +

4

Xanh đậm


4

Xanh đậm


5

Trắng xanh đậm


5

Trắng xanh đậm


6

Xanh lá

Nhận -

2

Xanh lá

Truyền -

7

Trắng nâu


7

Trắng nâu


8

Nâu


8

Nâu


3. Cách bấm dây nối máy tính – Hub (Switch, modem ADSL, Router, …)

Đầu A

Màu sắc

Tác dụng

Đầu B

Màu sắc

Tác dụng

1

Trắng cam

Truyền +

1

Trắng cam

Truyền +

2

Cam

Truyền -

2

Cam

Truyền -

3

Trắng xanh lá

Nhận +

3

Trắng xanh lá

Nhận +

4

Xanh đậm


4

Xanh đậm


5

Trắng xanh đậm


5

Trắng xanh đậm


6

Xanh lá

Nhận -

6

Xanh lá

Nhận -

7

Trắng nâu


7

Trắng nâu


8

Nâu


8

Nâu


OK mình vừa giới thiệu xong phần UTP Cable trong 70-290, 70-620 của MCSA.