Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/24/09

[MCSA] MCSA - Part 27 - Virtual Private Network - VPN - Gateway to Gateway (1)

Trong các bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách điều khiển máy tính từ xa bằng Remote Desktop từ một máy nào đó trong môi trường WORKGROUP. Như vậy trên thực tế người quản trị mạng không phải truy cập trực tiếp Server mà vẫn có thể tùy chỉnh các vấn đề nảy sinh trong công tác quản trị của mình.

Nhưng hãy thử tưởng tượng xem vì một lý do nào đó người quản trị mang đang đi công tác xa và Server công ty có một chút rắc rối nhỏ và cần phải khắc phục ngay lập tức, khi đó anh ta không thể bỏ mọi công việc đang làm dở dang mà quay về Server công ty để tùy chỉnh nó, mà khi đó anh ta ứng dụng công nghệ VPN Server. Với VPN Server người quản trị mạng có thể Remote Deskop máy Server của anh ta từ Internet, truy cập tài liệu giữa các máy trong mạng WORKGROUP của mình, và nhiều tính năng khác nữa mà vẫn đảm bào tính bảo mật cao.

Tuy nhiên việc truy cập tài nguyên từ xa này không phải bất cứ người dùng Internet nào cũng có thể truy cập được vì lý do bảo mật nên hệ thống VPN Server sẽ yêu cầu người dùng VPN phải cung cấp Username, Password của hệ thống cho nên người ta mới gọi nó là Virtual Privacy Network hay nói nôm na là mạng riêng ảo.

Chúng ta có 2 dạng VPN:

- VPN Gateway to Gateway: với dạng này được ứng dụng khá rộng rãi trong thực tế, hãy thử tưởng tượng xem công ty chúng ta có 2 trụ sở một ở HCM một ở HN và chúng ta muốn một máy Client bất kỳ trong mạng HCM có thể truy cập vào bất kỳ máy Client nào ở HN và ngược lại. Khi đó với mô hình VPN Gateway to Gateway sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này. Với mô hình này thì tại một hệ thống mạng chúng ta phải dựng một VPN Server riêng và tiến hành kết nối các VPN Server này lại với nhau.

gccom_2008_12_08_201343_gf

- VPN Client to Gateway: mô hình này cho phép một máy tính bất kỳ ở đâu có thể truy cập vào hệ thống mạng của chúng ta thông qua VPN Server đã được dựng lên trước đó

1/ VPN Gateway to Gateway

gccom_2008_12_08_201618_gf

Giả sử tôi có 2 mạng riêng biệt là 172.16.1.0/2410.0.1.0/24 và tôi muốn bất kỳ máy nào trong mạng thứ 1 đều có thể truy cập đến bất kỳ máy nào trong mạng thứ 2 thông qua mạng Internet, như vậy vấn đề đặt ra là tại mỗi mạng tôi phải dựng một VPN Server riêng biệt và thực hiện kết nối 2 VPN Server này lại với nhau.

Để cho đơn giản trong bài Lab này tôi sử dụng 3 mạng trong đó hai máy PC01 & PC03 là 2 máy cài VPN Server được nối với nhau thông qua Card Lan với mạng 192.168.1.0/24. Mạng này đóng vai trò như một mạng Internet dùng để nối 2 mạng 172.16.1.0/2410.0.1.0/24 này lại.

Trong đó máy PC02 & PC04 đóng vai trò là các máy Client trong mạng tương ứng

2008-12-01_140423_gf2

Cấu hình IP các máy như sau:

Máy Đặc tính PC01 PC02 PC03 PC04

Card Lan

IP Address 192.168.1.1
192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0
255.255.255.0
Default gatewayPreferred DNS
Card Cross IP Address 172.16.1.1 172.16.1.2 10.0.1.1 10.0.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0
Default gateway
172.16.1.1
10.0.1.1
Preferred DNSCard Lan: nối gián tiếp 2 máy PC01 & PC03 với nhau thông qua Switch
Card Cross: nối trực tiếp các cặp máy PC01 với PC02PC03 với PC04

Tuy nhiên vì đây là mạng riêng nên vấn đề bảo mật phải được đặt ra tránh tình trạng một người dùng Internet nào đó có thể truy cập vào hệ thống mạng chúng ta mà không cung cấp đầy đủ thông tin đăng nhập. Chính vì thế tại mỗi VPN Server ta phải tạo một User để có một VPN Server nào đó muốn đăng nhập vào hệ thống phải khai báo đúng Account này thì mới có thể đăng nhập hệ thống được.

Trong bài tôi tạo User gccom1 có password là 123 tại PC01

gccom_2008_12_08_205712_gf

Tiếp tục Double-click lên user gccom1 và chọn Tab Dial-in

Chọn Allow access có như vậy khi ta đứng từ mạng thứ 2 nối vào mạng thứ 1 thông qua VPN Server thì ta phải nhập đúng tài khoản này VPN Server của mạng thứ 1, lúc đó VPN Server của mạng thứ 1 mới cho phép truy cập vào hệ thống của nó

gccom_2008_12_08_204217_gf

Tương tự cho mạng thứ 2 tại máy PC03 bạn tạo một user gccom2 có password là 123 và bật Allow Access trong mục Remote Access Permission lên

gccom_2008_12_08_205728_gf

Và tôi tạm gọi 2 user này là user của VPN Server

Tại các máy VPN Server bạn vào Routing and Remote Access chọn Configure and Enable Routing and Remote Access

gccom_2008_12_08_205816_gf

Chọn Custom configuration

gccom_2008_12_08_205909_gf

Do chúng ta đã học tất cả các bài về NAT, Routing… nên tại đây tốt nhất là bạn chọn hết nhưng chừa mục thứ 2 Dial-up access ra vì thực chất công nghệ Dial-up (quay số điện thoại) đã quá lạc hậu mà trong bài chúng ta sẽ không đề cập tới.

gccom_2008_12_15_181458_gf

Tại máy PC01 bạn nhấp phải vào Network Interfaces chọn New Demand-dial Interface để khai báo thông tin kết nối từ VPN Server của mình đến VPN Server kia

gccom_2008_12_08_220711_gf

Tại mục Interface Name bạn phải nhập chính xác User của VPN Server mạng kia, vì khi ta từ mạng này truy cập vào mạng kia thì bị VPN Server mạng kia chặn lại yêu cầu khai báo chính xác User của hệ thống nó.

Nói tóm lại tại mạng thứ 1 PC01 phải nhập user gccom2 do PC03 của mạng thứ 2 tạo và ngược lại

gccom_2008_12_08_220747_gf

Connection type bạn chọn Connect using virtual private networking (VPN)

gccom_2008_12_08_220807_gf

VPN Type nếu ta chọn mặc định là Automatic selection cũng đồng nghĩa với việc ta chọn Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) với tùy chọn này thì việc truy cập qua mạng Internet thông qua VPN vẫn được bảo mật nhưng với mức độ thấp, tuy nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn là ta chọn tùy chọn thứ 3 Layer 2 Turnneling Protocol (L2PT). Trong mục này ta giữ nguyên lựa chọn thứ 1 và tôi sẽ quay lại với tùy chọn L2PT trong phần sau.

gccom_2008_12_08_220830_gf

Tại bảng Destination Address bạn nhập IP Public của mạng thứ kia (xem lại bài NAT Server) tuy nhiên do trong bài này ta dùng mạng 192.168.1.0/24 làm giả lập mạng Internet nên IP Public của mạng thứ 2 chính là IP Card Lan của PC03IP Public của mạng thứ 1 là IP Card Lan của PC01

Tại PC01 ta nhập IP Public của mạng 10.0.1.0/24192.168.1.2

gccom_2008_12_08_220905_gf

Protocol and Sercurity giữ mặc định và chọn Next

gccom_2008_12_08_220924_gf

Static Routers for Remote Network ta nhấp Add

gccom_2008_12_08_221002_gf

Nhập vào ô Destination NetID của một mạng kia 10.0.1.0 và chọn OK

Chú ý rằng số 0 cuối cùng ngụ ý nói rằng ta sẽ truy cập tất cả các máy của cả hệ thống mạng 10.0.1.0/24 này

gccom_2008_12_08_221324_gf

Tương tự tại PC03 ta nhập NetID mạng kia 172.16.1.0/24

Tại ô Dial Out Credentials thì ta không nhập tài khoản của VPN Server kia nữa mà nhập đúng tài khoản VPN Server của chính mình, tại máy PC01 tôi nhập User là gccom1 và password là 123

gccom_2008_12_08_221406_gf

Lúc này trong cửa sổ Network Interfaces của VPN Server thứ 1 (PC01) xuất hiện thêm icon gccom2

gccom_2008_12_08_221439_gf

Vì khi kết nối với nhau các VPN Server sẽ tự tạo thêm 2 địa chỉ IP Address mới nữa cho riêng mình (cộng với 2 IP của Card Lan & Card Cross thì mỗi máy VPN Server sẽ có đến 4 địa chỉ IP Address) một IP đóng vai trò như Router của chính mạng mình và một IP đóng vai trò như Router của mạng kia, để cấu hình ta làm như sau:

Tiếp tục nhấp phải vào PC01 chọn Properties

gccom_2008_12_08_221452_gf

Chọn Tab IP và chọn Static address pool

Nếu bạn chọn Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) thì bạn phải cấu hình một DHCP Server để cấp phát IP cho nó tuy nhiên trong bài tôi không dựng DHCP mà gán IP chủ động cho nó

gccom_2008_12_08_221559_gf

Nhập chuỗi IP mà bạn muốn gán cho VPN Server

gccom_2008_12_08_221632_gf

Tương tự cho máy PC03

gccom_2008_12_15_190334_gf

OK cuối cùng bạn Restart lại dịch vụ trên từng VPN Server tương ứng.

gccom_2008_12_15_190001_gf

Đến đây cơ bản ta đã cấu hình xong VPN Gateway to Gateway, tuy nhiên ta chưa thực hiên kết nối 2 mạng này lại với nhau.

VPN Server là một mạng ảo do ta tự xây dựng có tính riêng cao mà trên Internet người dùng lang thang không thể truy cập được. Vì vậy để các máy trong các mạng thấy được nhau ta phải tạo các VPN Network Connection

Bạn vào Network Connections của từng VPN Server chọn New Connection Winzard

Chọn tiếp Connect to the network at my workplace

gccom_2008_12_08_222238_gf

Chọn tiếp Virtual Private Network connection

gccom_2008_12_08_222253_gf

Tại máy PC01 nhập user của VPN Server mạng kia vào ô Company Name

gccom_2008_12_08_222325_gf

Trong cửa sổ Network Connections của PC01 xuất hiện thêm icon VPN với giao thức PPTP

gccom_2008_12_08_222450_gf

Trong cửa sổ Network Connections của PC03 xuất hiện thêm icon VPN với giao thức PPTP

gccom_2008_12_08_223334_gf

Tại PC01 nhấp vào icon VPN nhập user & password của VPN Server mạng kia

gccom_2008_12_08_225440_gf

Nhấp Connect, nếu kết nối thành công tại system tray sẽ xuất hiện icon VPN

gccom_2008_12_08_230509_gf

Và tại máy PC03 cũng thông báo là kết nối thành công

gccom_2008_12_08_230520_gf

Bây giờ bạn vào DOS ủa máy PC01 nhập ipconfig /all sẽ thấy xuất hiện thêm 2 IP mới đó là:

PPP adapter RAS ServerPPP adapter gccom2

gccom_2008_12_15_190902

Như vậy chúng ta đã hoàn tất kết nối VPN Gateway to Gateway, bạn vào PC02 thử truy cập tài nguyên máy PC04 sẽ thấy kết quả thành công

gccom_2008_12_15_192757_gf

Tuy nhiên trên thực tế để nâng cao chế độ bảo mật người ta không sử dụng giao thức PPTP mà sử dụng L2TP tuy nhiên tốc độ sẽ có phần chậm hơn nhưng dù sao đây vẫn là lựa chọn được ưu tiên hơn. Tại các VPN Server bạn nhấp phải vào PCX (local) chọn Properties

gccom_2008_12_08_230132_gf

Chọn Tab Sercurity chọn mục Allow custom IPSec policy for L2PT connection và nhập Key ví dụ 123 chẳng hạn

gccom_2008_12_08_230203_gf

Trở lại cửa sổ Network Connections nhấp phải vào icon VPN chọn Properties

gccom_2008_12_08_230226_gf

Chọn Tab Sercurity chọn tiếp nút IPSec Settings

gccom_2008_12_08_230254_gf

Chọn tiếp mục Use pre-sharedkey for authentication và nhập chính xác Key mà bạn đặt lúc nãy

gccom_2008_12_08_230327_gf

Tiếp tục chọn Tab Networking trong mục Type of VPN bạn chọn L2TP IPSec VPN để chuyển từ giao thức PPTP sang L2TP

gccom_2008_12_08_230409_gf

Bây giờ chúng ta kết nối các VPN Server với nhau sẽ thấy tại màn hình Status của VPN Server thông báo là đang chạy với giao thức L2TP

gccom_2008_12_15_193345_gf

Ok mình vừa giới thiệu xong phần Virtual Private Network - VPN - Gateway to Gateway trong 70-291 của MCSA.