Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 34 – Exchange Server – Storage Group (6)

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách giới hạn của một Mailbox bằng cách tùy chỉnh Storage Quotas tuy nhiên trong thực tế với một mô hình có đến hàng ngàn Mailbox thì công việc này trở nên quá cực nhọc chính vì thế người ta sẽ ứng dụng Storage Group để giải quyết nan giải này.

Mặc định khi cài đặt Exchange Server sẽ tạo một Mailbox database đây chính là hệ thống cơ sở dữ liệu mà trên đó nó chứa toàn bộ Account và Email của các User. Mọi tùy chỉnh trên Mailbox database này sẽ tác động lên toàn bộ User thuộc database này

2008-12-26_184213_GF

Chính vì thế nhu cầu đặt là ta phải tạo nhiều Database mà trên mỗi Database đó ta gán từng giá trị riêng biệt để Add các User tương ứng vào

Trong Exchange Management Console chọn Mailbox trong Server Configuration chọn tiếp Server và nhập phải chọn New Storage group

2008-12-26_184253_GF

Tôi tạo một Storage GroupGC Com Storage Group

2008-12-26_184350_GF

Tiếp tục ta phải tạo một Database mới trong GC Com Storage Group này bằng cách nhấp phải vào GC Com Storage Group chọn New Mailbox Database

2008-12-26_184428_GF

Tôi đặt tên cho Database mới là GC Com Database

2008-12-26_184500_GF

Màn hình sau khi tạo Database hoàn tất

2008-12-26_184520_GF

Database chúng ta vừa tạo nằm trong C:Program FilesMicrosoftExchange ServerMailboxGC Com Storage Group trong đó:

- GC Com Database.edb chính là Database chính của chúng ta chứa toàn bộ thông tin và email của các User trong này

- Các file *.log chính là những file tạm thời chứa thông tin về AccountEmail của các User rồi từ từ mới ghi và Database

- E02.chk chính là file ghi nhận công việc của Exchange khi ghi và Database chính nhờ file này mà khi sự cố đột ngột xảy ra (cúp điện chẳng hạn) nhờ file *.chk sẽ cho Exchange biết cộng việc đang làm dang dỡ mà tiến hành tiếp tục.

2008-12-26_184622_GF

Trở lại màn hình C:Program FilesMicrosoftExchange ServerMailbox ta sẽ thấy các Storage Group

2008-12-26_184639_GF

Bây giờ trở lại màn hình Exchange Management Console nhấp phải vào GC Com Database chọn Propebrties để gán thuộc tính đặc trưng cho Database này

2008-12-26_184751_GF

Như trong bài trước chúng ta cũng cấu hình giới hạn của một Mailbox trong Storage limits nhưng thay vì chỉ tác động lên một User nào đó thì với Storage Group nó sẽ tác động lên toàn bộ User thuộc nó

2008-12-26_184827_GF

Bây giờ tôi tiến hành tạo một User mới

2008-12-26_184855_GF

Mang tên gccom5

2008-12-26_184923_GF

Nhưng khác với những gì trước kia chúng ta làm ngay tại màn hình Mailbox Settings bạn chọn GC Com Database trong mục Storage database

2008-12-26_184950_GF

Trở lại màn hình Recipient Configuration bên phần Task Plane bên phải bạn chọn View

2008-12-26_185123_GF

Chọn tiếp Add/Remove Columns

2008-12-26_185140_GF

Add mục Database vào

2008-12-26_185214_GF

Bây giờ trong màn hình Recipient Configuration ta thấy gccom5 thuộc Storage Group GC Com Storage Group

2008-12-26_185314_GF

Bây giờ ta sẽ tiến hành chuyển gccom4 từ First Storage Group sang GC Com Storage Group bằng cách nhấp phải vào gccom4 chọn Move Mailbox

2008-12-26_185352_GF

Chọn GC Com Storage Group trong cửa sổ Introduction

2008-12-26_185403_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2008-12-26_185504_GF

Như vậy cho đến lúc này chỉ duy nhất gccom4gccom5 sẽ chịu tác động của GC Com Storage Group mà thôi các Mailbox còn lại sẽ chịu tác động của First Storage Group

Bây giờ ta sẽ tùy chỉnh sao cho bất cứ User nào thuộc GC Com Storage Group gởi mail sẽ được sao chép một bản gởi về ngay cho gccom1

Tại GC Com Storage Group nhấp phải chọn Properties

2008-12-26_212812_GF

Chọn Tab General chọn vào Journal Recipient và Add User gccom1 vào

2008-12-26_212901_GF

Bây giờ tại gccom5 tôi sẽ gởi một Email cho gccom2 với SubjectMail 10

2008-12-26_213027_GF

Check mail gccom1 thấy Email gccom5 gởi cho gccom2

2008-12-26_213148_GF

Public Folder

Trong Exchange Microsoft có hỗ trợ sẵn cho ta một Public Folder dùng để tạo một thư viện chia sẻ cộng đồng tương tự như một Forum vậy. Tại đây bạn có thể tạo các chủ đề để các User cùng nhau bàn luận, tham khảo, học hỏi lẫn nhau…

Bạn logon vào Administrator mở MOO lên nhấp phải vào Mailbox chọn New Folder

MCSA

Trong cửa sổ Create New Folder bạn lần lượt tạo các Forum trong thư mục All Public Folders, trong bài tôi tạo 2 ForumHardwareSoftware

MCSA

Trở lại màn hình MOO nhấp vào Icon Folder List bên dưới

MCSA

Sẽ thấy xuất hiện các Public Folder

MCSA

Tiếp theo ta gán quyền cho các User truy cập các Forum này bằng cách nhấp phải vào Forum vừa tạo chọn Properties

MCSA

Trong ví dụ này tôi sẽ gán quyền cho Forum Hardware như sau:

- Administrator, gccom1: Owner có toàn quyền

- Default: Author được quyền xem và tạo chủ đề

- Anonymous: Contributor không được truy cập

- gccom2: Reviewer chỉ được xem mà thôi

MCSA

Login với gccom1 tạo thử một Topic mới thấy rất tốt

MCSA

Login với gccom2 thì thấy được nội dung mà gccom1 đăng lên

MCSA

Tuy nhiên gccom2 không thể tạo Topic mới và bị giới hạn quyền trước đó

MCSA

OK mình vừa trình bày xong phần Storage Group của Exchange Server 2007 trong 70-236 của MCSA.