Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/09

[MCSA] Part 18 – Install Windows – Windows Sysprep

Sử dụng Sysprep trong Windows 2003

Thông thường để cài đặt Windows cho một máy ta phải làm công việc rất nhàm chán & tốn nhiều thời gian là đưa CD vào và tiến hành cài đặt, nhưng với một mạng máy tính hàng trăm máy thì cách làm thủ công trên rất cực nhọc & không hiệu quả một chút nào. Chính vì thế Windows đã tích hợp cho bạn một công cụ đó là sysprep giúp ta giải quyết khó khăn trên nhằm giải quyết công việc một cách công nghiệp nhất.

Sysprep có hai nhiệm vụ chính:
- Sysprep thực chất là một chương trình giúp ta tạo Answer file mà trong quá trình cài đặt Windows thường xuyên hỏi
- Sysprep sẽ xóa trắng SID của máy ra và tự gán một SID mới sao cho mỗi máy trong mạng là hoàn toàn độc lập với nhau, lợi ích công việc này thực sự không thấy rõ khi ta sử dụng mạng WORKGROUP nhưng khi Join lên Domain thì lại khác vì Windows chỉ nhận dạng các user thông qua SID này mà thôi.

Để chạy Sysprep bạn vào thư mục SupportTools trong CD Windows Server 2003

Sau đó tiến hành giải nén file DEPLOY.CAB ra, trong ví dụ này tôi giải nén nó ra tại C:sysprep

Sau đó click chọn file setupmgr.exe để kích hoạt Sysprep chọn tiến Create new Next

Chọn Sysprep setup và chọn Next

Chọn hệ điều hành tương ứng mà bạn muốn thiết lập

Chọn tiến Yes, fully automate the installation để Windows tiến hành cài đặt tự động

Bạn nhập thông tin của mình

Nhập CD Key

Và cuối cùng Windows sẽ tự tạo một file mang tên sysprep.inf tại thư mục đặt Sysprep mà ta tạo lúc nãy, đây chính là file Answer

File sysprep.inf

Sau đó bạn kích hoạt file sysprep.exe, chọn mục Shutdown modeShut down và click chọn Factory

Lúc này Windows sẽ tiến hành Shut down máy, và bạn tạo ngay file ghost cho Windows này sau đó đem ghost sang các máy khác

Lúc đó tại các máy khác sau khi ghost hoàn tất bạn khởi động vào Windows, lúc này Windows sẽ tiến hành chạy Sysprep cho máy đó một cách tự động bạn chỉ việc chờ cho nó tự khởi động lại là đã hoàn tất một máy

Sử dụng Sysprep trong Windows Vista

Sysprep là viết tắt của System Preparation, đây là một công cụ cho phép bạn sử dụng đồng thời với các công cụ triển khai khác với những mục đích khác. Các mục đích này có thể gồm:

• Tạo cài đặt Windows bằng cách remove các thông tin cụ thể về máy như (SID), nội dung của các bản ghi sự kiện, các điểm khôi phục hệ thống, driver Plug and Play đã được cài đặt,… để sau đó có thể triển khai cài đặt cho máy tính khác, sử dụng các công cụ ảnh hóa (imaging) giống như ImageX để capture image của máy đã được tạo trước và sau đó áp dụng image này cho các máy khác.

• Khởi động cài đặt Windows trong chế độ kiểm định (audit) để bạn có thể tùy chỉnh cài đặt bằng cách thêm vào các driver thiết bị bổ sung và cài đặt các ứng dụng bổ sung trên nó, sau đó test cài đặt của bạn để bảo đảm nó được tùy chỉnh đúng với người dùng được dự định.

• Chuẩn bị cài đặt Windows để cung cấp cho người dùng hoặc khách hàng bằng cách chạy Windows Welcome khi người dùng hoặc khách hàng khởi động máy tính lần đầu.

• Truyền tải cài đặt Windows đang có trên máy tính cũ của bạn sang một máy tính mới.

Chạy Sysprep

Sysprep có thể được chạy bằng cách sử dụng ba phương pháp khác nhau:

  • Từ tiện ích dòng lệnh
  • Từ UI (giao diện người dùng)
  • Từ file answer

Để chạy Sysprep từ dòng lệnh, hãy mở nhắc lệnh admin-level bằng cách nhấn phím Windows Key+R, đánh cmd và kích OK. Sau đó đánh cd sysprep để thay đổi thành thư mục %SYSTEMROOT%system32sysprep, sau đó đánh tiếp sysprep và theo sau là một hoặc nhiều tham số lệnh được liệt kê trong bảng 1 bên dưới.

Tham số Chỉ dẫn
/audit Buộc máy tính phải khởi động trong chế độ audit ở thời điểm kế tiếp nếu bạn khởi động nó. Thêm vào đó, nếu một file answer hiện đang được sử dụng với Sysprep thì các thiết lập đã được cấu hình cho auditSystem passes và auditUser passes sẽ được xử lý.
/oobe Buộc máy tính khởi chạy Windows Welcome ở thời điểm kế tiếp nếu bạn khởi động nó. Thêm vào đó, nếu một file answer hiện đang được sử dụng với Sysprep thì các thiết lập đã được cấu hình cho oobeSystem pass sẽ được xử lý trước khi Windows Welcome bắt đầu.
/generalize Remove tất cả các thông tin cụ thể của máy tính ra khỏi hệ thống của bạn để chuẩn bị cài đặt Windows cho triển khai vào một máy tính khác bằng các công cụ ảnh hóa đĩa như ImageX.
/shutdown Buộc máy tính shut down khi Sysprep kết thúc.
/reboot Buộc máy tính khởi động lại khi Sysprep kết thúc.
/unattend:answerfile Áp dụng các thiết lập đã được cấu hình trong file answer đã được chỉ định khi Sysprep chạy. Chỉ có các thiết lập đã được chỉ định trong các pass: oobeSystem, auditSystem và auditUser mới có thể được áp dụng trong suốt quá trình Sysprep.
/quiet Chặn sự hiển thị các thông báo xác nhận trên màn hình. Sử dụng tham số này khi tự động hóa hoạt động của Sysprep bằng cách sử dụng tham số /unattend.
/quit Đơn giản chỉ thoát sau khi Sysprep chạy nghĩa là không shutdown hay reboot.

Bảng 1: Các tham số dòng lệnh để chạy Sysprep

Để chạy Sysprep từ UI, hãy mở nhắc lệnh admin-level như đã được mô tả ở trên, thay đổi thư mục , sau đó đánh sysprep mà không có các tham số dòng lệnh nào. Thao tác này sẽ mở cửa sổ System Preparation Tool %SYSTEMROOT%system32sysprep

Kết hợp các tùy chọn bạn có thể chọn từ UI tương ứng với các tùy chọn dòng lệnh như dưới đây:

(oobe OR audit) [REQUIRED] AND generalize [OPTIONAL] AND (shutdown OR reboot OR quit) [REQUIRED]

Cách tốt nhất trong việc học cách Sysprep làm việc như thế nào là hãy thử sử dụng nó. Các phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu một số ví dụ để các bạn tìm hiểu được dễ dàng hơn.

Ví dụ 1: Tạo hệ thống và sau đó khởi động lại trong Windows Welcome

Thể hiện các lựa chọn của UI cho kịch bản này

Nếu sử dụng dòng lệnh thì lệnh sẽ tương đương như dưới đây:

sysprep /generalize /oobe /reboot

Đây là những gì xảy ra khi bạn chạy lệnh Sysprep ở trên trong cài đặt của Windows Vista. Đầu tiên, một hộp trạng thái sẽ xuất hiện chỉ thị rằng Sysprep đã bắt đầu thực hiện công việc của nó:

Sau đó hệ thống sẽ khởi động lại một vài lần trong khi Sysprep vẫn tiếp tục công việc:

Khi Sysprep kết thúc thì Windows Welcome (Machine OOBE) sẽ bắt đầu:

Lúc này, các màn hình khác nhau của Windows Welcome sẽ được hiển thị theo thứ tự sau (giả dụ bạn đang sử dụng phương tiện có đăng ký bản quyền như Windows Vista Enterprise):

1. Chỉ định các thiết lập vùng, thời gian và keyboard layout

2. Chấp nhận EULA

3. Đánh tên người dùng, mật khẩu và chọn một ảnh cho người dùng

4. Đánh tên máy tính và chọn background cho desktop

5. Chỉ định các thiết lập nâng cấp tự động

6. Chỉ định các thiết lập ngày và giờ

7. Chỉ định vị trí (nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm công cộng)

8. Kích Start để hoàn tất quá trình Windows Welcome

Ví dụ 2: Tạo một hệ thống và sau đó khởi động lại trong chế độ Audit

Thể hiện các lựa chọn UI cho kịch bản này:

Lệnh tương ứng trong dòng lệnh là:

sysprep /audit /generalize /reboot

Đây là những gì xảy ra khi bạn chạy lệnh Sysprep trên cài đặt Windows Vista. Đầu tiên, Sysprep thực hiện magic của nó (xem trong hình 3, 4, 5 ở trên). Sau đó Windows sẽ bắt đầu tạo desktop cho tài khoản Administrator kèm theo:

Sau đó bạn sẽ tự động đăng nhập với tư cách là Administrator (mặc dù tài khoản Administrator đi kèm này bị vô hiệu hóa – nhớ rằng, đây là chế độ Audit chứ không phải chế độ thông thường của Windows) và Sysprep UI được hiển thị lại:

Sysprep UI được hiển thị lại như để nhắc nhở rằng bạn phải chạy Sysprep thêm một lần nữa khi bạn đã hoàn tất các tùy chỉnh trong suốt chế độ Audit. Bạn có thể chạy Sysprep lần cuối cùng này từ UI hoặc bằng cách chạy sysprep /oobe /shutdown từ dòng lệnh. Việc chạy lần cuối cùng này đối với Sysprep rất cần thiết để khi người dùng nhận máy tính và chạy nó lần đầu tiên thì Windows Welcome (Machine OOBE) sẽ chạy để người dùng có thể thiết lập máy tính của họ được đúng cách.

Rõ ràng đó là một kiểu kịch bản mà bạn cần phải có nếu bạn là một OEM chuyên cung cấp các máy tính Windows Vista cho khách hàng trong các môi trường doanh nghiệp, ở đây bạn có thể sẽ muốn tự động hóa quá trình Windows Welcome bằng cách sử dụng các file answer, và đó là những gì chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn trong bài tiếp theo của loạt này: Sử dụng Windows SIM để tạo các file answer triển khai Vista.

OK mình vừa giới thiệu xong phần Sysprep trong 620-290 của MCSA.