Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/09

[MCSA] Part 13 – Software Deloyment , Folder Direct, Script (1)

Trong bài này chúng ta cần có một máy DC và một máy Client đã join vào domain
Tạo 2 OU KinhdoanhOU Kythuat. Sau đó tạo tiếp 2 User gccom1 & gccom2 . Add user gccom1 vào OU Kinhdoanh gccom2 vào OU Kythuat

Là một người quản trị mạng ngoài việc quản lý máy Server ra thì còn cả khối việc với các máy Client nữa. Trong đó có việc cài hoặc gỡ bỏ bớt một số software ở các máy Client.

Ví dụ công ty bạn có 2 phòng ban đó là phòng Kinh doanh & phòng Kỹ thuật mỗi phòng có 20 máy, vì 2 phòng ban này có công việc khác nhau nên trên các máy Client này phần mềm được cài lên cũng khác nhau. Tôi lấy ví dụ phòng Kỹ thuật thì cần chương trình Acrobat Rerader trong khi đó phòng Kinh doanh thì cần có Bitdefender Anti Virus.

Chả lẽ với 40 máy trên ta phải đi từng máy cài thêm software hay sao… thật là quá cực nhọc & nhàm chán.
Vì thế Windows server đã thiết kế sẵn cho người quản trị mạng tính năng Software Deloyment để giúp bạn giải quyết vấn đề nay giản trên.

Nhưng trước thời Windows 2000 Microsoft chưa thiết kế các tính năng này nên các file setup thường có đuôi là *.exe, *.com, *.bat… các đuôi này không hỗ trợ Software Deloyment, cho nên từ khi cho ra mắt Windows 2000 Microsoft cho giới thiệu một định dạng mới với phần mở rộng là *.msi, định dạng mới này nhanh chóng được các hãng phần mềm hưởng ứng và phát triển rộng rãy hiện nay. Nói tóm lại điều kiện cần để chạy Software Deloyment là Software đó phải hỗ trợ định dạng *.msi

Nhân tiện đây cũng nói cho bạn đọc biết thêm đối với các phần mềm chỉ có đuôi *.exe thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều công cụ giúp ta chuyển đổi chúng thành *.msi các bạn có thể search bất cứ đâu trên Net

Để thực hiện Software Deloyment đầu tiên bạn copy thư mục chứa phần mềm vào đâu đó trên máy. Trong bài này tôi sẽ tiến hành cấu hình cho user gccom1 trong OU Kinhdoanh sẽ tự cài thêm Software Bitdefender Anti Virus 2008 mà các User còn lại và các User trong OU Kythuat không bị tác động.

Share thư mục chứ software Bitdefender với Share Name là SetupBA

Bạn phải đảm bảo rằng trong Folder chứa Software Bitdefender phải có chứa file có đuôi là *.msi

Bây giờ bật cửa sổ Active Directory Users & Computers lên

Nhấp phải vào OU Kinhdoanh chọn Properties

Chọn Tab Group Policy sau đó tạo một Policy mới đặt tên là Install Bitdefender Anti Virus và chọn Edit

Trong cửa sổ Group Policy Object Editor ta thấy có 2 mục Software Setting giống nhau
Computer Configuration: Nếu ta chọn thuộc tính này thì Software Deloyment sẽ tác động lên toàn bộ user trong OU Kinhdoanh
User Configuration: Nếu ta chọn thuộc tính này thì Software Deloyment sẽ tác động lên một hay nhiều user nào đó trong OU Kinhdoanh mà thôi

Nhấp phải vào Software Installation -> New -> Chọn Package…

Sau đó bạn nhập lệnh \SERVERSetupBA -> và chọn Open
Trong đó SERVER là tên máy server, SetupBA là tên thư mục ta vừa Share

Chọn file bdav.msi -> Open

Chọn Advanced -> sau đó chọn OK

Chọn Tab Deloyment

Chọn tiếp mục Assigned
Chọn 2 mục:
Uninstall this application when it falls out of the scope of management: Tự xoá bỏ phần mềm này ra khỏi máy khi user không còn tồn tại hoặc không thuộc nhóm này nữa
Install this application at logon: Tự cài đặt phần mềm này khi đăng nhập

Bây giờ trong cửa sổ Group Policy Object Editor xuất hiện thêm mục BitDefender Antivirus 2008

Ra Run gõ lệnh cập nhật gpupdate /force

Đăng nhập vào máy Client với user gccom1

Bây giờ máy Login hơi lâu vì sẽ tự cài thêm software, sau khi logon ta thấy máy tự cập nhật thêm software mới là Bitdefender Anti Virus 2008 và tự Shortcut ra Desktop

OK mình vừa giới thiệu xong phần DC Software Deloyment , Folder Direct, Script trong 620-290 của MCSA.