Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/25/09

[MCSA] Part 5 – Local User và Local Group trên Windows Sever 2003

Thông thường một máy tính không phải lúc nào cũng chỉ có một người nào đó sử dụng duy nhất mà trên thực tế ngay cả máy trong gia đình chúng ta đôi khi vẫn có ít nhất từ 2-3 người sử dụng. Tuy nhiên nếu tất cả mọi người đều sử dụng chung một tài khoản thì những dữ liệu riêng tư của người này người kia hoàn toàn có thể xem được.

Nhưng nếu máy tính là máy chung của công ty và vấn đề đặt ra là ta không muốn tài liệu của người dùng này người dùng kia có thể xem tùy tiện được. Vậy cách tốt nhất là cấp cho mỗi nhân viên một máy nhất định và yêu cầu họ đặt password lên máy của mình, nhưng như thế thì rất tốn kém và không được ưa chuộng.

Chính vì thế người quản trị mạng sẽ sử dụng công cụ Local Users and Groups để tạo các tài khoản người dùng trên cùng một máy, khi đó dữ liệu của người này người kia không thể truy cập được.

Local User – Để tạo được User local bạn phải có quyền ngang hang với Administrator của hệ thống.

- Nhắp phải vào My Computer chọn Manage System tools Local User and group Users.

image001

- Right click vào Users chọn New Users. Hộp thoại New users xuất hiện.

image002

- Ở đây mình sẽ tạo hai users là gccom1 gccom2

2008-10-23_230752

Tương tự như vậy với user gccom2.

Ở đây mình xin giải thích các dấu check box bên dưới phần Password Confirm Password.
Ở dòng thứ nhất
User must change password at next logon : Nếu check vào checkbox này thì khi tạo user thì user phải thay đổi password ngay trong lần đăng nhập đầu tiên.
User cannot change password : Không cho phép user thay đổi password.
Password never expires : Password không bao giờ bị thay đổi giá trị. Password tạo ra default thường có giá trị trong 42 ngày.

- Lưu ý : Nếu chọn User must change password at next logon thì User canot change password và Password never expires sẽ không được phép chọn nữa.

- Ở đây mình sẽ bỏ user must change password at next logon cho hai user gccom1 gccom2. Xong rồi.

Bây giờ bạn hãy log off Administrator và log on vào gccom1 hoặc gccom2 xem sao.

Bây giờ tới phần tạo local group. Ở đây trên máy mình đã có 3 user administrator, gccom1 gccom2.

Mình sẽ tạo group cho các user này. Mặc định thì administrator sẽ nằm trong group administrator. Chúng ta có thể add account này vào bất cứ group nào chúng ta muốn.

Lưu ý. Các công việc tạo local users và local users group phải đều được thực hiện trên account administrator nghen. Trong local user and group chọn groups.

image006

Ở đây bạn thấy có rất nhiều group khác nhau phải không nào. Chúng ta chỉ quan tâm đến hai group là administrator và Users.

Trong nhóm administrator bạn có thể add bất kì account nào nếu bạn muốn và account này sẽ có quyền hạn ngang hang với administrator.

Tương tự vậy bạn có thể add administrator vào nhóm Users nhưng ở đây quyền hạn của administrastor vẫn thuộc nhóm administrator vì quyền hạn của group administrator là lớn hơn.

Tóm lại : Một user thì có thể thuộc nhiều group nhưng quyền hạn của user này sẽ thừa hưởng quyền cao nhất. OK. Bây giờ mình sẽ tạo một group mới mang tên gccom và trong gccom group mình sẽ add 2 user là gccom1 gccom2.

Bạn right click vào groups chọn New group.

2008-10-23_231138

Group name : gccom

Description : bỏ trống

Members : bạn chọn add để add members cho group gccom này

Ở đây bạn sẽ có hai cách để add member vào group + Nếu bạn đã biết tất cả các users muốn add bạn có đánh trực tiếp vào Enter the object names to select và OK + Nếu chỉ biết dưới dạng gợi nhớ bạn có thể đánh một từ trong tên của user vào Enter the object names to select và nhắp vào check names để add users. Xong rồi. vậy là ta có hai users trong group gccom gccom1 gccom2.

2008-10-23_231409

OK mình vừa giới thiệu xong phần tạo local users & group trong 620-290 của MCSA.