Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/09

[MCSA] Part 13 – Software Deloyment , Folder Direct, Script (2)

Trong bài này chúng ta cần có một máy DC và một máy Client đã join vào domain
Tạo 2 OU KinhdoanhOU Kythuat. Sau đó tạo tiếp 2 User gccom1 & gccom2 . Add user gccom1 vào OU Kinhdoanh gccom2 vào OU Kythuat

Trong các bài trước ta đã làm quen với tính năng Roaming User dành cho các User thường xuyên thay đổi nơi làm việc, với dự liệu luôn luôn được lưu tại 2 nơi Server và máy Client mà User đó ngồi. Nhưng trong một số trường hợp ta không muốn lưu trữ lung tung như thế mà chỉ muốn dữ liệu của User tạo ra chỉ lưu trên mỗi máy Server mà thôi, chính vì thế Windows có công cụ gọi là Folder Redirection giúp ta giải quyết vấn đề này.
Trước tiên tại server bạn tạo một thư mục mang tên FolderRD và Share nó với Everyone là Full Control

Trong ví dụ này tôi muốn tính năng Folder Redirection chỉ tác động đến OU Kinhdoanh mà thôi nên trong cửa sổ Active Directory Users & Computers ta chọn OU Kinhdoanh nhấp phải chọn Properties

Chọn Tab Group Policy -> New và đặt tên cho Object PolicyFolder Redirection

Trong cửa sổ Active Directiry chọn Folder Redirection. Ta thấy Windows hỗ trợ 4 Folder chính đó l�
- Application Data
- Desktop
- My Documents
- Start Menu
Các chỉnh sửa của user khi ngồi trên máy Client sẽ được lưu lên 4 thư mục này
Nhấp phải vào My Documents -> Properties

Trong ô Setting chọn Basic – Redirect everyone’s folder to the same location
Trong dòng Root path bạn nhập \SERVERFolderRD Trong đó SERVER là tên máy DC Folder FolderRD là thư mục ta vừa Share
Sau đó chọn OK

Từ máy Client ta đăng nhập với Account gccom1 sẽ thấy thư mục mặc định của My Documents la \serverFolderRDgccom1My Documents

Logoff máy Client ra và trở lại thư mục FolderRD trên server sẽ thấy máy tự lưu dữ liệu từ Client lên Server

OK mình vừa giới thiệu xong phần DC Folder Direct trong 620-290 của MCSA.