Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/09

[MCSA] Part 21 – Parental Control

Trong Windows Vista có thêm một tính năng mới là Parental Control nó cho phép người quản trị mạng giới hạn quyền sử dụng tới một user nào đó mà các phiên bản Windows trước không làm được. Tính năng này rất hữu dụng khi cha mẹ muốn theo dõi con cái khi sử dụng máy vi tính.

Đầu tiên ta tạo 2 User gccom1 gccom2 với gccom1 thuộc Group Administrators

Logon và dưới quyền Administrator sau đó mở Control Panel chọn mục Parental Control

Lúc này Windows yêu cầu bạn chọn User cần cần kiểm soát tôi chọn gccom2

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp bảng thông báo này lý do tài khoản Administrator của bạn có Password trắng và Windows yêu cầu bạn phải change password Administrator ngay để nâng cao chế độ bảo mật lên tránh tình trạng user logon vào Administrator chỉnh sửa lại hệ thống

Tại mục Set up how gccom2 will use the computer bạn bật chế độ On, enforce current settings lên

Trong này chúng ta có 4 lựa chọn đó là:
- Windows Vista Web Filter: bộ lọc web
- Time limits: giới hạn thời gian sử dụng máy tính
- Game: giới hạn các Game được sử dụng
- Allow and block specific programs: giới hạn sử dụng các chương trình trên máy

Tại mục Web filter tôi chọn Block some websites or content để khóa các website mà tôi sẽ chỉ định không cho user gccom2 sử dụng

Sau đó bạn chọn vào link Edit the Allow and block list

Lần lượt tôi nhập các địa chỉ Website:
http://gccom.net
http://kythuatvien.com
http://nhatnghe.com
Và chọn Block chúng

Như vậy user gccom2 sẽ không thể truy cập các trang web này

Tương tự với Time limits tôi sẽ giới hạn quyền sử dụng của user này sẽ không thể sử dụng máy từ 6h->11h 14h->18h của tất cả các ngày trong tuần bằng cách kéo chọn các ô tương ứng

Tại mục Allow and block specific programs tôi chỉ check mục Wordpad nghĩa là user này chỉ được sử dụng chương trình Wordpad của Window mà thôi các chương trình lại hoàn toàn bị lock

OK mình vừa giới thiệu xong phần Parental Control trong 620-290 của MCSA.