Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/25/09

[MCSA] Part 7 – Remote Desktop Connection – Console – Assistance – VNC (1)

Thông thường là một quản trị mạng không phải lúc nào chúng ta cũng phải ngồi trên server làm việc cả. Trên thực tế người ta hạn chế đến mức thấp nhất việc ngồi trên server làm việc, vì thế một quản trị mạng luôn ngồi từ máy Client nhưng sử dụng các tiện ích của Windows mà vẫn có thể truy cập vào máy server và như là anh ta đang làm việc trên đó vậy. Các công cụ đó được gọi là Remote Desktop

Trong Windows cung cấp cho ta một số công cụ Remote Desktop như:

Remote Desktop Connection

Remote Desktop Console

Remote Assistance

….

1/ Remote Desktop Connection

Trong bài này tôi lấy 2 máy một máy server chạy hệ điều hành Windows Server 2003 và một máy client chạy hệ điều hành Windows XP. Và giả sử rằng tôi ngồi trên máy Server để truy cập vào máy XP

Trước tiên ta xác định máy XP là máy sẽ được Remote bởi server nên trước tiên ta phải Enable Remote Desktop của máy XP thì máy server mới có thể truy cập vào.

Để bật tính năng này bạn nhấp phải vào My Computer chọn Properties, chọn tiếp tab Remote và check chọn mục Allow users to connect remotely to this computer

Bây giờ từ máy Server bạn bật chương trình Remote Desktop Connection lên bằng cách vào Start -> Accessories -> Communications -> Remote Desktop Connection

Trong cửa sổ Remote Desktop Connection bạn chọn Options

Bạn nhập tên máy hoặc IP máy XP vào ô Computer trong bài này IP máy XP là 192.168.1.10 Sau đó nhấp Connect

Màn hình kết nối đến máy XP yêu cầu bạn nhập User & Password vào sau đó nhấp OK

Màn hình kết nối đến máy XP thành công

Lúc này màn hình hiện ra trước mắt bạn chính là màn hình làm việc của máy XP (bạn chú ý có thanh ngang màu vàng bên trên có ghi rõ IP hoặc tên máy ma bạn đang Remote). Trong khi đó tại máy XP màn hình Desktop sẽ bị lock lại

Remote Desktop Connection còn hỗ trợ ta một tính năng khá hay đó là thay vì ta phải chèn đĩa CD vào máy XP mới có thể cài được thêm các software mà ta muốn, nhưng với tính năng của Local Resources cho phép bạn chèn đĩa ngay tại máy server nhưng vẫn có thể Remote vào máy XP và cài đặt bình thường

Tại cửa sổ Remote Desktop Connection chọn tab Local Resources chọn mục Disk Drivers và nhấp Connect

Lúc này tại màn hình Remote Desktop của máy XP bạn vào My Computer sẽ thấy xuất hiện thêm các ỗ đĩa Map từ Server trong đó ổ D on SERVER chính là ổ đĩa CD-Rom của máy SERVER

OK mình vừa giới thiệu xong phần Remote Desktop Connection trong 620-290 của MCSA.