Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/25/09

[MCSA] Part 27 – Virtual Private Network – VPN – Client to Gateway (3)

Trong mô hình này chúng ta cấu hình cho một máy Client ở bất kỳ đâu thông qua mạng Internet kết nối vào mạng chúng ta thông qua VPN.

Tại các máy VPN Server bạn vào Routing and Remote Access chọn Configure and Enable Routing and Remote Access

2008-12-08_205816_gf

Chọn Remote access (dial-up or VPN)

gccom_2008_12_16_160405_gf

Chọn VPN

gccom_2008_12_16_160435_gf

Chọn Card LAN vì đây chính là ngõ liên lạc với bên ngoài của VPN Server

gccom_2008_12_16_160507_gf

Chọn From a specified range of addresses

gccom_2008_12_16_160553_gf

Nhấp New để chọn dãy IP mà bạn muốn gán cho VPN Server sử dụng

gccom_2008_12_16_160609_gf

Trong này tôi nhập dãy IP từ 172.16.1.100 -> 172.16.1.150

gccom_2008_12_16_160637_gf

Chọn No, use Routing and Remote Access to authenticate requests

gccom_2008_12_16_160655_gf

Như vậy ta đã hoàn thành xong công đoạn cấu hình VPN cho Server

gccom_2008_12_16_162157_gf

Tiếp tục cấu hình VPN cho máy Client

Bạn vào Network Connections của máy Client chọn New Connection Winzard

Chọn tiếp Connect to the network at my workplace

2008-12-08_222238_gf

Chọn tiếp Virtual Private Network connection

2008-12-08_222253_gf

Đặt tên cho nó một tên bất kỳ ví dụ gccom1

gccom_2008_12_16_160845_gf

Nhập IP Public của Mạng ta cần kết nối VPN trong bài chính là 192.168.1.1

2009-01-07_222019_GF

Sau đó nhập tài khoản mà bạn đã tạo trước đó tại VPN Server và nhấp Connect

gccom_2008_12_16_160917_gf

Màn hình thông báo kết nối thành công

2008-12-08_230520_gf

OK mình vừa giới thiệu xong phần Virtual Privacy Network (VPN) Client to Gateway trong 70-291 của MCSA.