Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/09

[MCSA] Part 11 – Domain Controller – Join Domain – Create User & Group (2)

Join to Domain
Sau khi nâng cấp máy Server lên DC bây giờ ta tiến hành Join tất cả các máy Client vào Domain. Lợi ích của việc Join vào Domain này là rất nhiều trong bài này không thể nói hết được nhưng cứ hiểu một cách nôm na rằng join vào Domain rồi mọi máy Client không cần tạo User gì cả mà chỉ cần dùng các User Account mà ta đã tạo trên DC mà vẫn có thể truy cập vào máy một cách ngon lành. Cách Join như sau:
Vào TCP/IP chỉnh DNS là IP của máy DC

Mở System Properties lên chọn Tab Computer Name chọn Changes…
Trong mục Member of bạn không chọn Workgroup nữa mà chọn là Domain và nhập Domain vào, trong ví dụ này là gccom.net

Sau đó Windows sẽ bật ra hộp thoại yêu cầu bạn khai báo User & Password đăng nhập máy DC, bạn nhập bất cứ Account nào đã từng tạo trên DC rồi vào, lưu ý rằng bạn thêm gccom.net trước user đăng nhập

Sau khi Join thành công Windows sẽ yêu cầu bạn Restart lại máy bạn Restart lại để hoàn tất việc Join Domain, kể từ bây giờ bạn có thể sử dụng các Account đã từng tạo trên DC để truy cập vào bất cứ máy nào trên Domain này

OK mình vừa giới thiệu xong phần Join Domain trong 620-290 của MCSA.