Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 34 – Exchange Server – Email Address Policies (8)

Trong các bài trước chúng ta đã biết cách tạo các User Mailbox trong Exchange Server

Điểm hay của Exchange là khi tạo User Mailbox xong nó sẽ tạo một Account tương ứng cho User này trong Active Directory Users and Computers. Vì vậy với cùng một tài khoản Mailbox ta vừa có thể Check mail vừa có thể LoginDomain

Tại Recipient Configuration bạn nhấp phải vào Mailbox gccom1 và chọn Properties chọn Tab Account sẽ thấy User logon name của User này là gccom1@gccom.net tài khoản này dùng trong việc Logon vào Domain (trong mạng nội bộ)

2008-12-26_222353_GF

Chọn tiếp Tab E-Mail Address ta thấy Email của User cũng là gccom1@gccom.net tuy nhiên tài khoản này dùng để gởi và nhận Mail với các người dùng trên Internet

2008-12-26_222419_GF

Như vậy người dùng sẽ tồn tại 2 User Account dùng để gởi Mail và Logon vào Domain trùng nhau. Vấn đề bảo mật sẽ trở nên lỏng lẽo và nhu cầu đặt ra là làm sao để Account Logon Domain hoàn toàn khác với Account Email Address.

Như vậy nhiệm vụ của chúng ta là thay đổi Primary SMTP Address của các User khác với User Logon Domain một cách hoàn toàn tự động vì trong môi trường có hàng ngàn User thì việc chuyển đổi thông tin từng User là chuyện không tưởng.

Trong thực tế công việc này sẽ được đề cập khi công ty chúng ta có nhu cầu thay đổi địa chỉ Email cho toàn bộ nhân viên vì một lý do nào đó (thay đổi tên công ty, sát nhập….)

2008-12-26_222529_GF

Trong bài này giả sử công ty tôi đã tồn tại domain gccom.net và sau một thời gian hoạt động có nhu cầu sát nhập với một công ty khác và chuyển đổi thành domain chung là kythuatvien.com

Vì vậy tôi phải tạo một Domain mới trong Exchange bằng cách vào Organization Configuration chọn tiếp Hub Transport chọn Tab Accepted Domains

2008-12-26_222624_GF

Nhấp phải vào vùng trống chọn New Accepted Domain

2008-12-26_222634_GF

Nhập domain mới là kythuatvien.com vào

2008-12-26_222657_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2008-12-26_222714_GF

Tiếp tục chọn Tab E-mail Address

Mặc định trong này có sẵn một Policy do Exchange tạo sẵn. Bạn có thể tạo các Policy mới nhưng trong bài này tôi sẽ không tạo mới mà Modify Default Policy bằng cách nhấp phải Default Policy chọn Edit

2008-12-26_222746_GF

Tại E-Mail Address chọn @gccom.net chọn tiếp Edit

2008-12-26_222823_GF

Chọn lựa chọn 2 First name.Last name và chọn tiếp domain kythuatvien.com trong E-mail Address domain

2008-12-26_222918_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2008-12-26_222927_GF

Tiếp tục chọn Immediatery trong cửa sổ Schedule

2008-12-26_222943_GF

Bậy giờ trở lại màn hình Recipient Configuration nhận thấy các Email Address đã được đổi sang domain kythuatvien.com

2008-12-26_223030_GF

Bây giờ tôi tạo thử một User Account mới với:

First name: Nguyen

Last name: Pham

User logon name: gccom6

Password: 123

2008-12-26_223104_GF

Nhận thấy Exchange sẽ tự tạo Email mới cho User này theo cú pháp First name.Last name đã từng chọn ở trên

Đến đây ta nhận xét như sau:

User logon to Domain: gccom6@kythuatvien.com

Email Address: nguyen.pham@kythuatvien.com

2 tài khoản này đã hoàn toàn khác nhau

2008-12-26_224017_GF

Bây giờ từ gccom6 tôi sẽ gởi một Email cho gccom1 với SubjectMail 11

Tại Inbox của gccom1 nhấp phải vào Email gccom6 vừa gởi chọn Message Options

2008-12-26_224453_GF

Nhận thấy gccom1 chỉ biết được Email Address của gccom6nguyen.pham@khuatvien.com mà không thể biết được Account logon vào Domaingccom6@kythuatvien.com

2008-12-26_224517_GF

Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc đổi domain cho tất cả các User trong hệ thống. Tuy nhiên nếu hệ thống bạn tồn tại 2 domain trở lên và bạn muốn một số User sẽ sử dụng domain này và một số User sẽ sử dụng domain kia.

Vấn đề này gặp rất nhiều trong thực tế giả sử công ty bạn có 2 chi nhánh một ở Tiền Giang & một ở Hồ Chí Minh và tại mỗi chi nhánh như thế chúng ta muốn các nhân viên trên một chi nhánh sẽ mang một domain tương ứng với chi nhánh đó

Vì vậy ta sẽ ứng dụng Email Address Policies để chuyển đổi domain cho các User này và công việc chuyển đổi này cũng sẽ hoàn toàn tự động và đựa vào đặc trưng riêng của các User này (xem lại bài Recipient Configuration – Group)

Trở lại phần Hub Transport chọn Tab Email Address Policies nhấp phải vào cùng trống chọn New E-Mail Address Policy

2008-12-26_224808_GF

Giả sử tôi muốn các User mang đặc tính State/ProvinceTien Giang sẽ mang domain là gccom.net các User còn lại mang domain kythuatvien.com nên tại cửa sổ Introduction bạn nhập gccom.net

2008-12-26_224845_GF

Chọn lựa chọn Recipient is in a State or Province và nhấp vào link specified

2008-12-26_224910_GF

Nhập từ khóa Tien Giang vào

2008-12-26_224933_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2008-12-26_224954_GF

Tại cửa sổ E-Mail Address nhấp Add

2008-12-26_225024_GF

Chọn lựa chọn 2 First name.Last name và chọn tiếp domain gccom.net trong E-mail Address domain

2008-12-26_225117_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2008-12-26_225126_GF

Trong tab Email Address Policies sẽ xuất hiện thêm mục gccom.net

2008-12-26_225148_GF

Trở lại cửa sổ Recipient Configuration nhận thấy chỉ có gccom1, gccom2 mang thuộc tính State/ProvinceTien Giang sẽ bị thay đổi domain thành gccom.net

2008-12-26_225209_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Email Address Policies của Exchange Server 2007 trong 70-236 của MCSA.