Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/30/09

[TASM] TASM32+HiEditor+ResEd

Gói Editor này cho TASM đã lâu rồi. Khi nào rãnh tôi sẽ post gói mới tôi đang sử dụng.

By:benina

I had configed a tasm32 for newbies studying coding tasm with deroko.

+This RAR include:
-TASM32 ver 5.3+5.0
-ResEd 1.1.4.3
-HiEditor V2.0.1.3
-INC files of deroko ARTeam


+Using:
-Unrar to fodler c:\tasm32
-Edit and Build ALL on memu.

+Link
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part01.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part02.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part03.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part04.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part05.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part06.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part07.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part08.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part09.rar