Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/28/09

[MCSA] Part 46 – Upgrade Server 2008 – Terminal Services (2)

Sau khi cài đặt hoàn tất bạn vào Start -> Programs -> Administrative Tools -> Terminal Services -> TS RemoteApp Manager để tiến hành quá trình cấu hình cho Terminal Services

2009-02-08_144338_GF

Trong màn hình TS RemoteApp Manager bạn nhấp phải vào vùng trống bên dưới chọn Add RemoteApp Programs

2009-02-08_145119_GF

Add các chương trình màn bạn muốn chia sẻ cho các Client vào

Trong bài tôi chọn Adobe Acrobat Reader & WinRAR

2009-02-08_145158_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-02-08_145301_GF

Tiếp tục nhấp phải vào Adobe Reader 7.0 chọn Create .rdp File để tạo các file Remote Application

2009-02-08_145317_GF

Windows sẽ tự động tạo các file .rdp trong thư mục C:\Program Files\Packaged Programs bạn có thể thay đổi đường dẫn này tuy nhiên trong bài tôi sẽ sử dụng đường dẫn mặc định của Windows

2009-02-08_145348_GF

Làm tương tự cho WinRAR

Sau khi hoàn tất bạn vào thư mục C:\Program Files\Packaged Programs sẽ thấy các file .rdp

2009-02-08_145424_GF

Với các file .rdp này người dùng từ máy Client tuy không có cài đặt các chương trình này nhưng vẫn có thể mở các tập tin có định dạng mà các chương trình trên hỗ trợ

Tuy nhiên mỗi lần muốn chạy ứng dụng từ Server người dùng phải truy cập Remote Desktop Connection để cho tiện Windows còn hỗ trợ ta tạo các File .msi để cài đặt lên máy Client khi cần dùng đến người dùng chỉ cần chọn các Shortcut đã được cài đặt vào máy mình

Trở lại màn hình TS RemoteApp Manager bạn nhấp phải Adobe Reader 7.0 chọn Cerate Windows Install Package

2009-02-08_145514_GF

Màn hình Configure Distribution Package bạn chọn Desktop & Start menu folder để hệ thống tự tạo các Shortcut của ứng dụng ra màn hình DesktopStart Menu

2009-02-08_145541_GF

Làm tương tự cho WinRAR

Sau khi hoàn tất bạn vào thư mục C:\Program Files\Packaged Programs sẽ thấy xuất hiện thêm các file .msi

2009-02-08_145555_GF

Hệ thống sẽ tự động Share thư mục Packaged Programs trong C:\Program Files

2009-02-08_145750_GF

Bây giờ từ máy Client bạn truy cập vào Folder Shared Packaged Programs

2009-02-08_145848_GF

Click chọn AcroRd32.rdp

2009-02-08_145914_GF

Chọn Connect

2009-02-08_145932_GF

Chọn tiếp Run Programs

2009-02-08_150134_GF

Đến đây ta nhận thấy từ máy Client ta có thể chạy được ứng dụng Acrobat Reader rất tốt và có thể mở được các tập tin có định dạng là .pdf ngay trên máy mình, mặc dù trước đó trên hệ thống không hề cài đặt phần mềm này

2009-02-08_150233_GF

Trở lại Folder Shared Packaged Programs click chọn AcroRd32.msi

2009-02-08_150332_GF

Hệ thống sẽ tự động cài đặt Package Acrobat Reader lên máy Client

2009-02-08_150422_GF

Làm tương tự cho WinRAR

Vào Start -> Programs sẽ thấy hệ thống tự tạo thêm một nhánh là Remote Programs với 2 ứng dụng mới được thêm vào là Acrobat ReaderWinRAR

2009-02-08_150527_GF

Hệ thống cũng tự động tạo Shortcut của các ứng dụng Acrobat Reader WinRAR ra màn hình Desktop

2009-02-08_150622_GF

Như vậy đến đây ta đã hoàn tất triển khai ứng dụng thông qua Remote Application với giao diện File Sharing

Bây giờ ta sẽ truy cập các chương trình thông qua giao diện Web, tại máy Client bạn truy cập vào địa chỉ http://server/ts

Màn hình TS Web Access hiện ra với các ứng dụng mà ta đã tạo trong TS RemoteApp Manager

2009-02-08_150755_GF

Nhận thấy việc truy cập các ứng dụng cũng rất tốt nhưng khác ở chỗ là bây giờ ta sử dụng chúng thông qua ứng dụng Web

Chọn Tab Remote Desktop và nhập IP của máy Server vào mục Connect to và nhấp Connect

2009-02-08_150915_GF

Nhận thấy thông qua giao diện Web ta vẫn có thể truy cập Remote Desktop rất tốt thay vì phải sử dụng Remote Desktop Connections

2009-02-08_151008_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Terminal Services trong 70-648, 70-649 của MCSA.