Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

9/17/14

[Excel] Copy từ 1 sheet trong 1 file bất kỳ sang 1 file khác

Bạn thực hiện như sau:
- Cùng mở hai file excel 1 và excel 2 lên
- Ở file excel 1, tại sheet a, bạn bấm chuột phải ở tên sheet a, rồi chọn Move or Copy
+ Ở phần To book: bạn chọn file excel 2
+ Ở phần Before sheet: Bạn chọn vị trí của sheet a tại file excel 2
- Chọn Create a Copy (nếu không chọn phần này thì toàn bộ sheet a ở file 1 sẽ bị dời qua file 2)
Lưu ý: Nếu bạn copy sheet a từ file 1 sang file 2 thì khi bạn chỉnh sửa dữ liệu sheet a ở file 1 thì dữ liệu sheet a ở file 2 sẽ thay đổi theo. Nếu bạn muốn cố định dữ liệu sheet a thì Copy toàn bộ dữ liệu và dán giá trị (Ctrl A -> Copy -> Paste value)
Hy vọng câu trả lời này đúng ý bạn.

Link: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?44091-Copy-t%E1%BB%AB-1-sheet-trong-1-file-b%E1%BA%A5t-k%E1%BB%B3-sang-1-file-kh%C3%A1c