Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/09

[MCSA] Part 9 – Offline files

Để cho bạn có khái miện về offline files tôi xin giới thiệu một tình huống sau:
Phòng Marketing có nhiều nhân viên sử dụng laptop. Nhân viên thường xuyên làm việc bên ngoài. Yêu cầu đặt ra là khi nhân viên vào công ty kết nối đến File Server thì các tài lệu nhân viên đang làm sẽ được đồng bộ hóa từ Server đến máy nhân viên. Nghĩa là tại máy Server sẽ lưu trữ một bản & máy nhân viên sẽ lưu trữ một bản khi nhân viên kết mối máy vào mạng công ty Server sẽ tự xem xét & so sánh 2 dữ liệu đồng thời tiến hành đồng bộ chúng sao cho các thông tin mới nhất từ dữ liệu sẽ được cập nhật.

Tiến hành như sau:

1) Trong Windows Server 2003
Cấu hình cho Server
Bạn nhấp phải vào thư mục đã Share (cần offline files) chọn Sharing and Sercurity… chọn Caching

Sau đó chọn OK để Enable Offline Files cho thư mục này

Cấu hình cho máy Client
Đầu tiên bạn vào My Computer chọn Tool -> Folder Options -> chọn tiếp Tab Offline files

Sau đó nhấp vào Enable Offline Files và chọn OK

Từ máy Client bạn truy xuất vào thư mục có chứa file cần offline trong ví dụ này là \192.168.1.8Share

Sau đó nhấp phài vào file cần offline chọn Make Available Offline -> OK là xong

2) Trong Vista
Cầu hình Server
Đầu tiên bạn vào Control Panel chọn Offline Files sau đó Enable Offline Files lên nếu đã Enable rồi thì thôi.

Các công đoạn còn lại bàn làm tương tự Windows Server 2003

OK mình vừa giới thiệu xong phần Offline files trong 620-290 của MCSA.