Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/09

[MCSA] Part 17 – Hardware Profiles – Shadow Copies – Compress – Disk Quota (2)

Disk Quota

Ở các bài trước trong phần Share Permission chúng ta đã biết cách tạo một thư mục chia sẻ tài nguyên và gán quyền cho các User sử dụng tài nguyên trên thư mục Share này. Tuy nhiên trên thực tế khi Share cho User có quyền Write thì lại phát sinh ra vấn đề User đó lợi dụng tài nguyên dư giả của Server mà lưu trữ vô tội vạ những tập tin không cần thiết vô tình làm nặng gánh cho Server, Disk Quota sẽ giúp ta hạn chế dung lượng sử dụng của các User

Nhấp phải vào ổ đĩa có chứa các thư mục Share chọn Properties

Chọn Tab Quota và nhấp chọn:
- Enable quota management: Bật Quota
- Deny disk space to users exceeding quota limit: Từ chối lưu trữ cho các user vượt quá giới hạn cho phép
Trong phần Limit disk space to bạn nhập dung lượng cho phép lưu trữ tối đa ví dụ tôi nhập 500Mb
Set wanning level to tôi nhập 450Kb mà thôi

Và tôi giả sử lúc này chỉ có User gccom2 đã lưu trữ trên Server khoảng 100Mb dữ liệu còn gccom1 thì chưa

Nhấp vào Quota Entries ta thấy:

Sẽ có Warning cho gccom2 vì giới hạn thì đến 500Mb nhưng do ta chọn 450Kb đã phải nhắc nhở rồi (thực tế bạn nên chọn là 450Mb)

Bây giờ tôi Add User gccom1 vào Quota Entries bằng cách chọn Quota -> Select Users

Với gccom1 tôi giới hạn khác:
- Dung lượng tối đa là 4000Mb tương đượng 4Gb
- Dung lượng trên 3900Mb tương đượng 3.9Gb sẽ hiện nhắc nhở

Màn hình Quota Entries sau khi cấu hình xong

Shadow Copies

Trong Windows mỗi khi lỡ tay xóa file nào đó ta có thể vào Recycle Bin để phục hồi lại. Tuy nhiên trong các thư mục Share mà ta gán quyền Delete cho user thì một khi user lỡ tay xóa mất một tập tin nào đó là đồng nghĩa với việc mất luôn file ấy và khả năng phục hồi là rất khó, chính vì thế để khắc phục tình trạng này người quản trị mạng sẽ sử dụng tính năng Shadow Copies tuy nhiên cái giá phải trả cho công việc này là sẽ chiếm khá nhiều tài nguyên ổ cứng

Thông thường tính năng này không được bật lên, nên bạn click vào ổ đĩa bất kỳ chọn Properties

Chọn Tab Shadow Copies chọn tiếp ổ đĩa cần bật tính năng này và nhấp chọn Enable

Giả sử hôm nay là thứ 2 tôi tạo một tập tin có tên là T1.txt trong thư mục đã Share cho Everyonefull control

Và nhập 1 dòng là AAAAAAAAA chẳng hạn

Qua ngày hôm sau là thứ 3 tôi nhập thêm một dòng nữa là BBBBBBBB bên dưới

Bây giờ giả sừ tôi ngồi vào một máy Client và truy cập vào thư mục Share, và tôi không đồng ý với nội dung của ngày thứ 3 mà muốn tìm lại nội dung của ngày thứ 2. Nên tôi click phải vào file T1.txt chọn Properties

Do tính năng Shadow Copies được bật lên nên giờ ta thấy có sự xuất hiện thêm của Tab Previous Versions

Trong này chứa 2 phiên bản khác nhau của file T1.txt

Tôi nhấp chọn phiên bản cũ sẽ thấy hiển thị nội dung của ngày thứ 2

Giả sử tôi lỡ tay xóa mất file T1.txt này đi và để tìm lại nó tôi nhấp phải vào thư mục Share chọn Properties

Do tính năng Shadow Copies được bật lên nên giờ ta thấy có sự xuất hiện thêm của Tab Previous Versions

Các folder trong này chính là các phiên bản trước đó của thư mục Share, và bạn có thể tìm lại các tập tin T1.txt trong này và phục hồi chúng lại một cách dễ dàng….

OK mình vừa giới thiệu xong phần Disk Quota & Shadow Copies 620-290 của MCSA.