Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

3/4/18

[Guitar Solo], Ngũ Cung - Pentatonic Scale

ÂM GIAI NGŨ CUNG 


http://pasionateguitarqb.blogspot.com/Khi bạn chưa hề có bất kỳ khái niệm gì với Scale thì hãy bắt đầu bằng PENTATONIC SCALE sau đó hãy học tiếp các âm giai khác. Đây là âm giai ứng dụng nhiều nhất trong nhiều thể loại nhạc như pop, rock, đồng quê, dân ca, thậm chí cả đờn ca tài tử….. Hiểu 1 cách đơn giản nó chính là âm giai tự nhiên bỏ đi 2 nốt bị dính ½ cung VD như âm giai A thứ có A B C D E F G, trong đó EàF, BàC là ½ cung nên ngũ cung A thứ sẽ là A C D E G chỉ 5 nốt thôi (tên gọi là ngũ cung mà) bỏ đi F và B. Vì sao lại như thế??? sau này tôi sẽ có bài viết chuyên sâu hơn về vấn đề này nó gắn liên với lịch sử với vật lý khá dài dòng. Vì thế tạm thời ta hiểu đơn giản như vậy.
 
Các nốt trên cần đàn của ngũ cung giọng Am (la thứ)
Các bạn có thể nhìn lên hình phía trên và thấy các nốt chạy của ngũ cung giọng Am (các bạn tự dịch chuyển các nốt, tịnh tiến tất cả các nốt cùng lên hoặc xuống trên cần đàn để có ngũ cung các giọng khác với nốt đỏ là nốt chủ). Sau đó nhìn xuống phía dưới để thấy 5 box (5 thế tay chạy cơ bản) của ngũ cung với nốt (a) là nốt chủ (tức là nốt (a) này rơi vào đâu thì đó là ngũ cung giọng đó)

Để hiểu sâu hơn ta có thể hiểu theo nguyên tắc nhạc lý sau:
Âm giai Pentatonic chỉ bao gồm 5 nốt, bắt đầu bởi nốt gốc và kết thúc là 1 quãng 8 của nốt gốc. 
1 b3 4 5 b7 8(=1)(=octave/quãng 8)
Công thức của nó là: 1 1/2, W, W, 1 1/2, W
Ghi chú: 1 1/2 = 3 half steps [1,5 cung]= (3 frets=3 ngăn);  W = Whole step [1 cung]=(2 frets=2 ngăn)
Ví dụ: Hãy bắt đầu bằng nốt A (Ngăn 5 dây số 6 – dây E thấp), tiếp tục đi lên 1,5 cung ta có nốt C, sau đó lên 1 cung ta có D, lên tiếp 1 cung ta có E, lên 1,5 cung ta có G và cuối cùng lên 1 cung ta quay lại A. Vì thế những nốt trong âm giai ngũ cung tone A bao gồm: A C D E G A
Ngoài ra tôi sẻ giới thiệu cho các bạn video thực hành hay ho dưới đây:

https://youtu.be/hYQW7WX8WYM

Việc thực hành bài tập này giúp người chơi guitar quen với cảm giác, giai điệu, thế bấm của scale Ngũ Cung. Có thể ứng dụng chúng ở những câu kết của bài nhạc, thử ứng dụng để lead các đoạn nhạc theo cái cách bạn nghĩ hoặc solo.