Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/28/09

[MCSA] Part 46 – Upgrade Server 2008 – Terminal Services (1)

Trong Windows Server 2008 các công cụ Remote Desktop đã có một số cải tiến mới rất mạnh và linh hoạt. Các máy truy cập từ xa vào có thể chạy các ứng dụng đã cài đặt trên máy Remote thông qua các giao diện như Share, Web

Trong mô hình này tôi sử dụng 2 máy trong đó:

- Máy PC01 là máy Server 2008 đã cài đặt một số chương trình như Adobe Acrobat, WinRAR…

- Máy PC02 là chạy Vista đóng vai trò là máy Client không cài thêm bất cứ chương trình nào khác

Cấu hình IP các máy như sau:

Máy Đặc tính PC01 PC02

Card Lan

IP Address 192.168.1.1 192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0
Default gateway

Preferred DNS


Card Cross IP Address

Subnet Mask

Default gateway

Preferred DNS

Card Lan: nối gián tiếp 2 máy PC01 & PC02 với nhau thông qua Switch
Card Cross:
nối trực tiếp các cặp máy PC01 với PC02

Tại máy Server (PC01) tôi tạo 2 Usergccom1gccom2

2009-02-08_135355_GF

Double click vào User gccom1 và chọn Tab Dial-in tiếp tục click chọn Allow access trong phần Network Access Permission để gán quyền truy cập từ xa cho User này

Làm tương tự cho gccom2

2009-02-08_135436_GF

Tiếp tục vào System Properties chọn Remote settings

2009-02-08_135550_GF

Chọn Tab Remote và click chọn Allow connections from computers running any version of Remote Desktop để gán quyền cho phép các truy cập từ xa truy cập vào hệ thống

2009-02-08_135551_GF

Mặc định trong Server 2008 khi bạn bật tính năng Allow connections from computers running any version of Remote Desktop thì các truy cập từ xa vào hệ thống chỉ có thể truy cập dưới quyền Admin mà thôi còn các User vẫn không thể truy cập được mà đòi hỏi bạn phải Add các User đã bật tính năng Allow access lên vào trong Group Remote Desktop Users

Tại Tab Remote bạn chọn Select Users

2009-02-08_140329_GF

Add gccom1gccom2 vào

2009-02-08_140353_GF

Bật lại màn hình Local Users and Groups chọn Group Remote Desktop Users để kiểm tra lại

2009-02-08_140424_GF

Nhận thấy hệ thống tồn tại 2 Usersgccom1gccom2

2009-02-08_140437_GF

Tại máy PC02 (Windows Vista) bạn vào Start -> Programs -> Accessories -> Remote Desktop Connection để truy cập từ xa vào máy Server

2009-02-08_135518_GF

Nhập IP của máy Server vào và nhấp Connect

2009-02-08_135552_GF

Màn hình đăng nhập hiện ra tất cả User trong Group Remote Desktop Users của PC01

2009-02-08_135746_GF

Màn hình khi tôi đăng nhập dưới quyền Administrator của máy PC01

2009-02-08_135914_GF

Khi đó tại màn hình hiển thị của PC01 hệ thống sẽ tự động Lock lại

Như vậy nếu ta truy cập dưới quyền Admin thì tại mỗi phiên làm việc (Session) chỉ có duy nhất một máy được thực thi mà thôi

2009-02-08_135921_GF

Tại máy Vista bạn Logoff khỏi Remote Desktop và truy cập lại dưới quyền gccom1

2009-02-08_140005_GF

Màn hình khi tôi đăng nhập dưới quyền gccom1 của máy PC01

2009-02-08_140614_GF

Trong khi đó màn hình hiển thị của PC01 sẽ không bị Lock lại

Như vậy nếu ta truy cập dưới quyền Remote Desktop User thì tại mỗi phiên làm việc các máy làm việc là độc lập với nhau

2009-02-08_140622_GF

Như vậy đến đây ta vừa khảo sát sơ lượt về Remote Desktop của Server 2008 và nhận thấy không có thay đổi quá nhiều trong phần này

Tiếp đến ta sẽ đi vào tìm hiểu một số tính năng mới của Remote Desktop trong Server 2008

Tại máy PC01 bạn vào Server Manager chọn Roles -> Add Roles

Tiếp tục chọn Terminal Services trong Select Server Roles

2009-02-08_140830_GF

Trong màn hình Select Role Services chọn 2 mục là:

- Terminal Server: Chạy các ứng dụng thông qua giao diện File Sharing

- TS Web Access: Chạy các ứng dụng thông qua giao diện Web

2009-02-08_140924_GF

Chọn Do not require Network Level Authentication trong màn hình Specify Authentication Method for Terminal Server

2009-02-08_141002_GF

Màn hình Specify Licensing Mode chọn Configure later

2009-02-08_141033_GF

Mặc định trong này chỉ duy nhất có Group Administrators được Add mà thôi bạn Add thêm 2 User là gccom1 & gccom2 vào

2009-02-08_141051_GF

Giữ nguyên giá trị mặc định trong màn hình Select Role Services

2009-02-08_141108_GF

Màn hình Confirm Installation Selections Windows thông báo cho ban biết dịch vụ TS Web Access sẽ chạy trên địa chỉ tương ứng là http://[tên Server]/TS.

Trong ví dụ này là http://server/ts

2009-02-08_141135_GF

(Còn tiếp)