Tôi xin hướng dẫn nhanh cho các bạn cách làm Thumbnails cho Dune bằng phần mềm Yadis Phiên bản 2.2

Download link: yaDIS 2.2

From version 2.1, make sure your Dune has the latest firmware installed.
Don't forget to make a backup of your "workspace" folder before any update ! In order to get yaDIS 2 running on your PC, there is only one pre-requisite: Microsoft .Net Framework 4

Setting up yaDIS 2.0 (by dbone1026)
German User Manual 1.1 (by XAlien)

Bug/feature tracking system: http://yadis.whisperingvault.net/projects/yadis

(Tham khảo: http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=25899)


Bắt đầu tạo Thumbnails
Cài đặt phần mềm, bấm vào phần SETUP
Chọn Dune Interface Location là nơi sẽ kết xuất Thumbnails ra.


Bấm vào Add, chọn thẻ Foder để chỉ đường dẫn của thư mục chứa các phim cần tạo Thumbnails.
Trong dòng Dune pathChỗ này quan trọng nhất, gõ dấu ..(hai dấu chấm) để tạo đường dẫn khi bấm Play khi duyệt Farnat mà không phải chỉnh sửa trong file dune-folder trong thư mục - như của Yadis Phiên bản 2.0.5.

Trong phần thư mục bên trái bấm vào đó và ấn Ctrl+A để lựa chọn toàn bộ các phim cần tạo Thumbnails.
Ấn vào Process để nhận thông tin của từng phim.


Nếu như phim nào không hiện đầy đủ thông tin hoặc do chúng ta quên mất không chỉnh sửa tên thư mục của phim cho đúng thì làm như sau:
Bấm chuột phải vào tên phim cần hiệu chỉnh, chọn CHANGE, gõ tên phim vào ô Manual Search, lựa chọn phim đúng theo ý và bấm vào Select.


Sau cùng bấm vào EXPORT để kết xuất dữ liệu ra.

Hiện nay bản Yadis 2.1.1 khi kết xuất ra chỉ còn 3 file Background, dune-folder và icon.
Không cần phải loay hoay phải copy cả phần folder (-) trong đó có file dune_folder và chỉnh sửa đường dẫn media_url=../ . Ngay trong file dune folder ở ngoài đã có đường dẫn của file phim rồi, item.0.media_url=../Tên folder chứa phim/Tên phim.

Sau khi kết xuất dữ liệu xong, copy các thumbnails sang thư mục chứa phim.
Thông thường thì chúng ta phải copy theo từng thư mục chứa phim
Nhưng nếu copy và paste bằng Teracopy thì mọi việc cực kỳ đơn giản, chỉ cần một cú click chuột thì đã paste xong tòan bộ dữ liệu mà không ảnh hưởng gì đến các file còn lại của thư mục chứa phim đó là cái hay của Teracopy là chỉ paste những file mới sang đúng thư mục của phim mà không ảnh hưởng gì đến tên folder nếu như tên folder là giống nhau.

Vào thư mục kết xuất dữ liệu copy bằng Teracopy tòan bộ các thư mục phim sang thư mục chứa phim ở trong thư mục 00


Sau một thời gian vất vả thì thành quả của chúng ta sẽ được như sauThêm hình ảnh http://flhote.free.fr/yadis/preview3.jpg
Thêm video http://youtu.be/rDMyqsRQyfo