Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 34 – Exchange Server – Installation (1)

Ở các bài trước tôi đã giới thiệu đến các bạn một vài chương trình Mail Server như MDaemon, POP3 Service… tuy nhiên với những hệ thống qui mô vừa và nhỏ thì người ta sẽ ứng dụng các công cụ này. Nhưng trong những thống lớn đến rất lớn thì lựa chọn chương trình Mail ServerExchange Server điều rất cần thiết vì những tính năng mạnh mẽ của nó cùng với khả năng có thể xử lý hàng triệu truy vấn cùng lúc.

Vì chương trình này rất quan trọng đối với một nhà quản trị mạng vì thế để nắm bắt rõ và triển khai Exchange một cách chuyên nghiệp nên trong bài này tôi sẽ chia ra làm nhiều phần như sau:

1) Cài đặt Exchange Server

2) Recipient Configuration

3) Store

4) Address List

5) Email Address Policy, Message Policy

6) Internet Protocol

7) SMTP

8) Anti Spam

9) Backup & restore

Bây giờ ta sẽ đi vào từng phần cụ thể

1) Cài đặt Exchnage Server

MCSA

Để cài đặt chương trình Exchange Server đòi hỏi chúng ta phải qua các bước sau đây:

- Cài đặt Microsoft .NET Framework v2.0 trở lên khuyến cáo cài bản mới nhất

- Cài đặt MMC v3.0

- Cài đặt Windows PowerShell

- Máy cài đặt Exchange phải là máy chạy hệ điều hành Server và đã Join vào Domain. Nghĩa là máy cài Exchange không được cài trực tiếp lên máy DC Server vì như thế các dịch vụ của Exchange sẽ bị xung đột với cách dịch vụ của DC Server nên sẽ chạy không thể ổn định.

- Upgrade DC Server lên Domain Functional Level

- Máy đã cài đặt Enterprise Root CA hoặc thông qua một máy CA Server nào đó và đã xin chứng thực CA từ máy này

- Đã cài đặt ASP.NET (IIS) và đã xin CA từ CA Server để chạy SSL cho Default Website

- Hệ thống mạng phải có DNS Server để các domain phân giải được với nhau

- Đã khai báo MX Record

Sau khi tuân thủ theo trình tự các qui trình trên ta tiến hành cài đặt Exchange Server. Trong bài chúng ta sẽ ứng dụng Exchange Server 2007

Chọn Install Microsoft Exchange

gccom_2008_12_18_142401_gf

Chọn tùy chọn Typical Exchange Server Installation

gccom_2008_12_18_142528_gf

Đặt tên cho Exchange Server tại cửa sổ Exchange Organization

gccom_2008_12_18_142706_gf

Chọn Next

gccom_2008_12_18_142734_gf

Tại đây Exchnage Server sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống của bạn có hoàn tất các quá trình mà tôi nêu ở trên hay chưa

Trong hình thông báo lỗi yêu cầu chúng ta phải Upgrade DC Server lên Domain Functional Level

gccom_2008_12_18_142936_gf

Tại máy DC Server bạn vào Active Directory Users and Computers nhấp phải vào domain của mình chọn Raise Domain Functional Level…

gccom_2008_12_18_143258_gf

Chọn Windows Server 2003 và nhấp Raise

gccom_2008_12_18_143321_gf

Trong hình màn hình báo lỗi hệ thống chưa cài ASP.NET

gccom_2008_12_18_143704_gf

Bạn tiến hành cài ASP.NET và xin CA cho Default Website

gccom_2008_12_18_145041_gf

Trong hình Exchange yêu cầu ta phải tắt màn hình cài đặt này đi và chạy lại. Tuy nhiên do trước đó ta đã Fix liên tục các lỗi và cài thêm các dịch vụ mới nên tại đây bạn phải Restart lại máy thì mới tiếp tục cài được

gccom_2008_12_18_145817_gf

OK màn hình thông báo có thể cài đặt Exchange rồi nhấp Install

gccom_2008_12_18_153802_gf

Và quá trình cài đặt diễn ra khá lâu có thể mất đến khoảng 40 phút. Sau khi cài đặt xong các bạn phải Restart lại máy để cập nhật lại các Services

gccom_2008_12_18_153853_gf

Chú ý:

Để đơn giản nên trong suốt quá trình học Exchange Server tôi sử dụng một máy DC và cài luôn Exchange Server lên đó. Máy có domain là gccom.net và tên là server.gccom.net

OK mình vừa giới thiệu xong phần Install Exchange Server 2007 trong 70-236 của MCSA.