Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/09

[MCSA] Part 25 – Windows Internet Name Service – WINS

1 – Trước hết ta nói về NetBIOS Name:
NetBIOS name là cơ chế đặt tên cho các tài nguyện trong 1 hệ thống theo “không gian phẳng” (không có khái niệm phân cấp), mỗi tài nguyên được mô tả bằng 1 chuỗi dài 16 ký tự: 15 ký tự đầu mô tả tên tài nguyên, ký tự thứ 16 mô tả loại tài nguyên.2 – Cơ chế phân giải tên:
NetBIOS name có 2 cơ chế phân giải tên

- Phân giải bằng broadcast

- Phân giải qua 1 Name Server: trong hệ thống phải có 1 máy làm chức Name Server. Các máy còn lại gọi là client. Khi client boot lên, nó sẽ register những tài nguyên nó có (những NetBIOS Name) với Name Server. Khi cần truy vấn thay vì dùng Broadcast, các client sẽ truy vấn Name Server.

3 – WINS:
WINS Để cho các máy truy cập với nhau được thông qua NETBios name, WINS quản lý các NETBios name này và IP tương ứng để khi máy A muốn truy cập máy B thông qua NETBios name, thì nó sẽ hỏi WINS server xem IP của máy B là bao nhiêu để gởi yêu câu truy cập tới IP đó.

Bạn cần phân biệt WINS với DNS Server. WINS thông thường chỉ được dùng để giải quyết tên Netbios names trong nội bộ Network còn DNS Server có khả năng giải quyết tên dạng FQDN để phân giải tên miền internet cũng như trong mội trường mạng Domain.

Trong bài Routing chúng ta đã tìm hiểu cách nối hai hay nhiều mạng lại với nhau và thông qua DHCP để cấp phát IP cho các máy Client. Tuy nhiên đến đây chúng ta chỉ có thể truy cập các máy với nhau thông qua tên và IP với các máy trong cùng một mạng mà thôi. Với điều kiện các máy này không trùng tên với nhau

Trên thực tế vấn đề để nhớ một số IP của một máy là chuyện dễ dàng, thế nhưng trong một mạng lớn việc truy cập các máy thông qua IP là chuyện không tưởng mà người ta sẽ dùng cách truy vấn bằng tên vừa trực quan lại vừa dễ gợi nhớ hơn

VD: chúng ta có 4 máy với các IP như sau:

Máy 1 có IP 192.168.1.67

Máy 2 có IP 192.168.1.234

Máy 3 có IP 192.168.1.136

Máy 4 có IP 192.168.1.250

Việc nhớ IP các máy này quả là rắc rối nhưng nếu có thể đặt tên chúng và truy cập qua lại với nhau bằng tên thì hay biết mấy, với WINS Microsoft đã giúp ta giải quyết khó khăn này

WINS là dịch vụ có nhiệm vụ phân giải từ tên sang số và ngược lại giữa các máy trong cùng mạng với nhau

Giả sử tôi có 2 mạng để sử dụng dịch vụ WINS thì trên mỗi mạng tôi phải dựng một WINS Server có nhiệm vụ phân giải từ tên sang số của các máy trong cùng mạng của mình và sau đó giữa các WINS Server này Replicate chúng lại với nhau để chúng hoàn toàn thông suốt và hiểu lẫn nhau.

Để cho đơn giản trong bài Lab này tôi sử dụng 3 mạng trong đó hai máy PC01 & PC03 là 2 máy cài WINS Server được nối với nhau thông qua Card Lan với mạng 192.168.1.0/24. Mạng này đóng vai trò như một Router dùng để nối 2 mạng 172.16.1.0/2410.0.1.0/24 này lại.

Trong đó máy PC02 & PC04 đóng vai trò là các máy Client trong mạng tương ứng

Cấu hình IP các máy như sau:

Máy Đặc tính PC01 PC02 PC03 PC04

Card Lan

IP Address 192.168.1.1
192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0
255.255.255.0
Default gatewayPreferred DNS
Card Cross IP Address 172.16.1.1 172.16.1.2 10.0.1.1 10.0.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0
Default gatewayPreferred DNSCard Lan: nối gián tiếp 2 máy PC01 & PC03 với nhau thông qua Switch
Card Cross: nối trực tiếp các cặp máy PC01 với PC02PC03 với PC04

Bây giờ tại máy PC01 ta ping lần lượt theo tên máy của các máy còn lại

Ta nhận thấy máy PC01 chỉ thấy duy nhất máy PC03 lý do nó cùng mạng 192.168.1.0/24, mặc dù nó nối trực tiếp với PC02 thông qua Card Cross nhưng vẫn không thấy vì PC02 khác mạng với nó

Trước khi cài dịch vụ WINS ta phải chỉ định cho các máy hiểu trong mạng của chúng máy nào sẽ là máy cài dịch vụ này (trong một mạng chúng ta chỉ cần duy nhất một máy cài WINS mà thôi)

Xét mạng thứ nhất 172.16.1.0/24 tại màn hình chỉnh IP của máy PC01PC02 chọn nhút Advanced

Chọn Tab WINS và Add IP Card Lan của máy sẽ làm dịch vụ WINS Server vào

Trong mạng thứ 1 tôi add là 192.168.1.1 vì máy PC01 làm WINS Server

Tương tự cho các máy trong mạng 10.0.1.0/24 ta sẽ add IP Card Lan 192.168.1.2

Bây giờ ta tiến hành cài dịch vụ WINS lên 2 máy PC01PC03, bạn vào Add/Remove Programs -> Add/Remove Windows Components

Chọn mục Networking Services và chọn Details

Tiếp tục chọn dịch vụ Windows internet Name Service (WINS) và nhấp OK

Sau đó Windows sẽ tiến hành cài đặt, sau quá trình hoàn tất bạn vào Start -> Programs -> Accessories -> WINS

Trong màn hình WINS nhấp phải vào Active Registrations và chọn Display Records

Chọn tiếp Find Now

Lúc này tại máy PC01 (WINS Server của mạng 172.16.1.0/24) sẽ hiển thị 2 máy đó là PC01PC02

Đến đây nghĩa là lúc này WINS Server của mạng thứ 1 đã có thể phân giải tên & số các máy trong cùng mạng của nó

Tuy nhiên điều ta cần làm là kết nối 2 WINS Server của 2 mạng này lại với nhau, nên trong màn hình WINS của PC01 ta nhấp phải vào mục Replication Partners chọn New Replication Partners

Tại đây ta phải nhập IP Card Lan của máy WINS Server của mạng thứ 2 trong này chính là máy PC03

Tiếp tục nhấp phải vào mục Replication Partners chọn Replicate Now

Lúc này tại màn hình WINS của PC01 đã xuất hiện đầy đủ các máy trong cùng và khác mạng với mình với IP và tên máy được hiển thị rõ rệt

Thao tác tương tự cho WINS Server của mạng thứ 2

Trong màn hình WINS của PC03 ta nhấp phải vào mục Replication Partners chọn New Replication Partners

Tại đây ta phải nhập IP Card Lan của máy WINS Server của mạng thứ 1 trong này chính là máy PC01

Tiếp tục nhấp phải vào mục Replication Partners chọn Replicate Now

Lúc này tại màn hình WINS của PC03 đã xuất hiện đầy đủ các máy trong cùng và khác mạng với mình với IP và tên máy được hiển thị rõ rệt

Cuối cùng tại máy PC01 ta ra DOS ping lần lượt tên các máy trong và khác mạng với mình xem thử

À đến đây ta kết luận WINS sẽ phân giải tốt ứng với các máy trong cùng mạng với WINS Server. Trong bài này vì PC01 làm WINS Server và bản thân PC01 có 2 mạng là 192.168.1.0/24172.16.1.0/24 nên WINS Server phân giải tốt 2 mạng này còn còn thứ 3 là 10.0.1.0/24 tuy nó thấy được nhưng không phân giải được vì đó là một mạng hoàn toàn độc lập với nó. Tóm lại WINS thông thường chỉ được dùng để giải quyết tên Netbios names trong nội bộ Network

OK mình vừa giới thiệu xong phần Windows Internet Name Service – WINS trong 70-291 của MCSA.