Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 34 – Exchange Server – Internet Protocol (10)

Trong các bài trước chúng ta đã biết cách tạo User Profile và check mail từ Exchange Server với tùy chọn này nghĩa là bạn đang check mail bằng giao thức MAPI mà chỉ có khi cài Exchange mới có thể vận hành được.

MCSA

Bằng chứng là ta không thể check mail được từ Exchange bằng các giao thức như IMAP, POP3, HTTP… vì mặc định sau khi cài đặt Exchange các giao thức này đã bị Disable. Vậy điểm khác biệt của các giao thức này là như thế nào?:

- Với giao thức MAPI khi User check mail thì Exchange sẽ cho phép truy cập thẳng vào Mailbox Database và kéo mail về Inbox. Nhưng việc này chỉ làm được trong môi trường mạng LAN mà thôi vì vậy nếu bạn truy cập Mail từ ngoài vào thì không thể sử dụng giao thức này mà phải sử dụng các giao thức như IMAP, HTTP…

- Với các giao thức IMAP, HTTP, PRC… vì lý do bảo mật Exchange không cho phép bạn truy cập thẳng vào Mailbox Database nữa mà truy cập vào Access Login để kiểm tra tính xác thực. Sau khi kiểm tra thông tin tài khoản của bạn hợp lý thì mới có thể vào Mailbox Database và kéo Mail về.

MCSA

Như vậy trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách check mail bằng các giao thức HTTP, IMAP,…. trước tiên bạn phải Enable các dịch vụ POP3 & IMAP lên bằng cách vào Services chuyển các dịch vụ Microsoft Exchange IMAP4, Microsoft Exchange POP3 sang chế độ AutomaticStarted các dịch vụ này lên.

MCSA

Màn hình sau khi hoàn tất

MCSA

Tiếp theo ta phải cấu hình Service POP3 ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh

1
Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin

Và kiểm tra bằng lệnh

1
Get-PopSettings

MCSA

Phải xác nhận rằng dòng Login TypePlainTextLogin

MCSA

Tiếp đến bạn vào Server Configuration chọn Hub Transport để cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic

Nhấp phải vào Client SERVER chọn Properties

MCSA

Bỏ mục offer Basic authentication only after starting TLS trong Tab Authentication đi

MCSA

Tiếp tục tại Tab Permission Groups chọn Anonymous users

MCSA

Làm tương tự cho Default SERVER

Bây giờ chúng ta tiến hành Test thử gởi Mail bằng các dịch vụ xem sao

Trong bài này chúng ta không dùng MOO nữa mà dùng Outlook Express. Đầu tiên tôi chọn dịch vụ POP3 để Test xem

MCSA

Và gởi thử Mail từ gccom1 đến cho gccom2

MCSA

Nhận thấy gccom2 nhận được tốt

MCSA

Như vậy chúng ta đã hoàn tất gởi và nhận Mail với giao thức SMTP & POP3

Bây giờ tôi cấu hình thử gởi và nhận Mail với giao thức SMTPs & POP3s bằng cách vào Menu Tools chọn Accounts

MCSA

Chọn Account vừa tạo lúc nãy cho gccom1

MCSA

Bạn nhận thấy mặc định trong Tab Advanced SSL không được chọn

MCSA

Chọn như trong hình để Enable SSL lên

MCSA

Trở lại OE từ gccom1 gởi mail cho gccom2 thấy nhận tốt.

Như vậy chúng ta đã hoàn tất gởi và nhận Mail với giao thức SMTPs & POP3s

Tiếp theo ta sẽ cấu hình để có thể gởi và nhận Mail theo giao thức SMTP & IMAP4

Đầu tiên bạn cấu hình cho Service IMAP4 chứng thực ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh

1
Set-ImapSettings -LoginType PlainTextLogin

Và kiểm tra bằng lệnh

1
Get-ImapSettings

MCSA

Phải xác nhận rằng dòng Login Type PlainTextLogin

MCSA

Xóa Account gccom1 trong OE đi và tạo lại mới tuy nhiên trong cửa sổ E-mail Server Names của OE bạn chọn giao thức là IMAP

MCSA

Và gởi thử Mail từ gccom1 đến cho gccom2 thấy gccom2 nhận tốt

Như vậy chúng ta đã hoàn tất gởi và nhận Mail với giao thức SMTP & IMAP4

Mặc định máy bạn sau khi cài IIS rồi và đã xin Certificate cho Web Server (SSL) thì khi cài thêm Microsoft Office Outlook tự động MOO sẽ cấu hình luôn cho ta một Web Mail tương ứng có địa chỉ là:

https:///owa

Tuy nhiên vì lý do bảo mật nên chúng ta chỉ có thể truy cập Web Mail này thông qua giao thức HTTPs mà thôi

Giả sử tôi đăng nhập vào gccom1

MCSA

Nhận thấy màn hình Web Mail tương tự như MOO vậy

MCSA

Và tôi thử gởi một Mail đến cho gccom2

MCSA

Nhận thấy gccom2 nhận Mail tốt

MCSA

Như vậy đến đây tôi đã truy cập thành công Mail thành công với giao thức HTTPs

Bây giờ tôi sẽ tiến hành cấu hình sao cho ta vừa có thể truy cập theo giao thức HTTPs vừa có thể truy cập theo giao thức HTTP

Bạn vào IIS nhấp phải vào Default Website chọn Properties chọn tiếp Tab Directory Sercurity. Nhấp vào Edit trong Secure communications

MCSA

Bỏ mục Require secure channel (SSL) trong Secure communications đi

MCSA

Đến đây ta đã hoàn tất truy cập Mail theo giao thức HTTP & HTTPs tuy nhiên thay vì phải nhập dòng địa chỉ https:///owa quá dài dòng và khó nhớ tôi muốn chỉ nhập vào một địa chỉ dễ nhớ hơn và sau đó nó sẽ tự chuyển đến dòng Address dài dòng ấy

Chẳng hạn tôi muốn nhập vào mail.gcom.net thì sẽ tự chuyển đến https:///owa và vậy tôi phải tạo một Alias mail trong DNS (Xem lại bài DNS)

MCSA

Tiếp tục tạo một Website mới trang IIS với Host header mail.gccom.net (Xem lại bài IIS)

MCSA

Nhấp phải vào Website vừa tạo chọn Properties chọn Tab Home Directory

Chọn tiếp A redirection to a URL và nhập dòng https:///owa vào

MCSA

Mở IE lên nhập mail.gccom.net vào thanh Address

MCSA

Nhận thấy trang Web sẽ tự chuyển đến địa chỉ https:///owa

MCSA

OK mình vừa trình bày xong phần Internet Protocol của Exchange Server 2007 trong 70-236 của MCSA.