Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 38 – Upgrade Server 2008 – Upgrade Server 2003 DC to Server 2008 DC

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện các thao tác để Upgrade từ Windows Server 2003 Domain Controller lên thành Windows Server 2008 Domain Controller. Công việc là thực sự cần thiết cho các hệ thống đã đang chạy rất ổn định trên Server 2003 và muốn nâng cấp lên Server 2008 mà không phải bắt đầu cài lại từ đầu.

Trong bài giả sử hệ thống tôi đang chạy rất ổn định với DC Server 2003Domaingccom.net và do nhu cầu thực tế tôi phải nâng cấp nó lên thành DC Server 2008

Tại máy DC Server 2003 bạn bật Active Directory Users and Computers lên và tiến hành Raise Domain lên Level cao nhất

Nhấp phải vào domain gccom.net chọn Raise Domain Functional Level

2009-01-12_160811_GF

Chọn Windows Server 2003 trong hộp thoại Raise Domain Functional Level và nhấp Raise

2009-01-12_160824_GF

Bạn vào lại Raise Domain Functional Level để xác nhận rằng đang ở chế độ cao nhất là Windows Server 2003

2009-01-12_160848_GF

Chèn đĩa DVD Windows Server 2008 vào, trong bài giả sử đĩa DVD-Rom tôi là ổ đĩa D:

2009-01-12_160945_GF

Tại hộp thoại Run bạn nhập dòng lệnh

D:sourcesadprepadprep.exe /forestprep để tiến hành sao chép toàn bộ thông tin cần thiết từ DC Server của bạn

2009-01-12_161403_GF

Tiến trình đang thực hiện

2009-01-12_161840_GF

Sau khi hoàn tất bạn trở lại hộp thoại Run nhập tiếp dòng lệnh

D:sourcesadprepadprep.exe /domainprep /gpprep

2009-01-12_162410_GF

Như vậy sau khi hoàn tất các công đoạn trên Windows đã thực hiện công việc sao chép lại toàn bộ nội dung cũ của hê thống bạn nhằm làm cơ sở để nâng cấp lên DC Server 2008

Bây giờ ta sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống lên Windows Server 2008

Nhấp vào file Setup.exe trong DVD Windows Server 2008 chọn Install now

2009-01-12_162527_GF

Tại màn hình Get important updates for installation bạn chọn Do not get the latest updates for installation

2009-01-12_163410_GF

Tiếp tục chọn phiên bản Windows Server 2008 mà bạn muốn cài đặt trong bài tôi chọn Windows Server 2008 Enterprise

2009-01-12_163442_GF

Chọn Upgrade trong màn hình Which type of installation do you want để tiến hành nâng cấp

2009-01-13_140330_GF

Windows sẽ tiến hành kiểm tra khả năng của hệ thống có thích hợp để nâng cấp lên phiên bản mới hay không

2009-01-13_140347_GF

Tiến trình nâng cấp đang diễn ra

2009-01-13_140400_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Upgrade Server 2008 – Upgrade Server 2003 DC to Server 2008 DC trong 70-648, 70-649 của MCSA.