Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 34 – Exchange Server – Message Policies (9)

Thông thường khi gởi Email cho một ai đó bạn thường chèn một dòng chữ ký, thông tin, điện thoại & Slogan của công ty mình bên dưới để người nhận có đủ thông tin mà liên hệ lần sau.

Tuy nhiên trong một hệ thống lớn không phải User nào cũng điền đầy đủ thông tin này và không phải người nào cũng điền thông tin. Chính vì thế để cho đơn giản ta chỉ cần cấu hình tại Exchange Server khi đó toàn bộ các User trong hệ thống hoặc một Group nào đó khi gởi mail cho đối tác sẽ được chèn thêm Signature bên dưới theo một nội dung nhất định mà ta làm trước đó.

Để làm công việc này tại màn hình Organization Configuration chọn Hub Transport chọn tiếp Transport Rules

Nhấp phải vào cùng trống chọn New Transport Rule

2008-12-26_225341_GF

Đặt tên cho Rule mới này ví dụ là Chu ky chẳng hạn

2008-12-26_225425_GF

Tại màn hình Conditions bạn để trống và nhấp Next

2008-12-26_225521_GF

Nhấp Yes

2008-12-26_225540_GF

Tại cửa sổ Actions bạn chọn lựa chọn append disclaimer text using font, size, color, with separator and fallback to action if unable to apply

Tiến tục nhấp vào link Disclaimer

2008-12-26_225614_GF

Nhập nội dung chữ ký vào

2008-12-26_225744_GF

Chuyển đổi màu Gray mặc định thành Red cho nổi bật

2008-12-26_225756_GF

Tiếp tục chọn thêm lựa chọn except when the message is from mmber of distribution list

2008-12-26_225854_GF

Và chọn Group Ky Thuat. Như vậy chỉ có các Mailbox thuộc Group Ky Thuat mới bị tác động bởi Policies này mà thôi

2008-12-26_225924_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2008-12-26_225939_GF

Bây giờ từ gccom1 tôi sẽ gởi một mail đến gccom4 và nhận thấy Email sẽ tự được chèn thêm dòng Signature bên dưới

2008-12-26_230319_GF

Bây giờ ta sẽ ứng dụng Message Policies trong việc giám sát nhân viên bằng cách ngăn cấm một User hoặc Group nào đó gởi mail ra ngoài và gởi một bản về cho Administrator

Cũng tại màn hình Transport Rules nhấp phải vào cùng trống chọn New Transport Rule đặt tên cho Rule mới này

2008-12-26_230435_GF

Trong cửa sổ Conditions chọn from a member of distribution list và tùy chọn sent to users inside or outside the organization

Nhấp chọn Link distribution list và chọn Group Ky Thuat

2008-12-26_230533_GF

Tại cửa sổ Actions chọn copy the message to addresses và tùy chọn send bounce message to sender with enhanced status code

Chọn User Administrator trong link Copy the message to ….

Nhấp vào link Delivery not authorized, message refused

2008-12-26_230724_GF

Nhập nội dung mà bạn muốn nhắc nhở các User vi phạm vào

2008-12-26_230743_GF

Màn hình sau kho hoàn tất

2008-12-26_230753_GF

Tại cửa sổ Exceptions bạn để trống

2008-12-26_230821_GF

Lúc này ta thấy trong Transport Rules xuất hiện thêm một Rule mới

2008-12-26_230840_GF

Tiếp đến bạn vào Servies restart lại dịch vụ Microsoft Exchange Transport lại

2008-12-26_231402_GF

Lúc này tại gccom4 tôi gởi một Mail cho người bạn có email là mr.kythuatvien@yahoo.com. Ngay lập tức Exchange sẽ Reply lại gccom4 một Email thông báo rằng Mail của gccom4 không thể gởi được và kèm theo nhắc nhở mà ta đã gán cho Exchange từ trước

2008-12-26_231630_GF

Lúc này tại MOO của Administrator cũng nhận được Email mà gccom4 gởi cho mr.kythuatvien@yahoo.com

2008-12-26_231719_GF

Bây giờ ta sẽ đặt thuộc tính theo dõi Email của một User nào đó bằng cách chọn Tab Journaling nhấp phải vào vùng trống chọn New Journal Rule

2008-12-26_231849_GF

Đặt tên cho Rule này và chọn Administrator trong Send journal reports to e-mail address

2008-12-26_231924_GF

Check tiếp ô Journal messages for recipient và nhấp Browse

2008-12-26_232049_GF

Chọn gccom2

2008-12-26_232115_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2008-12-26_232123_GF

Lúc này trong cửa sổ Journal sẽ xuất hiện Rule mà bạn vừa mới tạo

2008-12-26_232156_GF

Bây giờ gccom2 gởi mail cho bất kỳ ai đều không bị ngăn cấm gì cả tuy nhiên toàn bộ nội dung mà gccom2 gời cho ai đó sẽ được sao chép thành một bản gởi về cho Administrator

2008-12-26_232846_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Message Policies của Exchange Server 2007 trong 70-236 của MCSA.