Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/09

[MCSA] Part 12 – Organizational Unit, Roaming User, Homedir, Profiles (2)

Trong bài này chúng ta cần có một máy DC và một máy Client đã join vào domain
Như các bài trước chúng ta đã biết cách tạo các user và join chúng vào domain khi đó mỗi user bây giờ gọi là domain user chứ không còn là local user nữa vì vậy chúng ta có thể ngồi vào bất cứ máy client nào mà vẫn làm việc với Account domain user một cách thoải mái
Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là cho dù user đó ngồi vào máy nào login vẫn ok nhưng những tài liệu mà user đó đang làm chứa trên máy Client 01 thì khi login vào máy Client 02 chả thấy đâu những thay đổi màn hình desktop, tinh chỉnh start menu cũng không được lưu lại. Bởi vì khi đăng nhập vào bất cứ máy Client nào domain user sẽ chính là local Administrator của máy đó nên các Profile của User này sẽ chỉ lưu trên máy Client mà thôi
Vì vậy để cho tiện dụng với các user thường xuyên thay đổi chỗ làm việc ta sử dụng Homedir – Profile như sau:
Tạo 2 folder tên là Home & Profile sau đó Share chúng với Share Name cùng tên thư mục và Permissionfull control cho Everyone

Tạo 2 user gccom1 & gccom2

Double click vào từng user chọn Tab Profile sau đó nhập:
\[Tên Server][Thư mục Profile]%username%
\[Tên Server][Thư mục Home]%username%

Bây giờ từ máy Client bạn logon vào user gccom1

Sau đó tôi chỉnh sửa màn hình làm việc tương tự như hình bên dưới

Sau đó tôi logoff và đi chuyển sang máy Client 2 logon vào user gccom1 thấy màn hình desktop giống y hệt máy Client 1
Bật My Computer của máy Client lên tôi thấy chúng tự Map ổ đĩa Z đó chính là thư mục Share Home của máy Server
Nếu bạn là User gccom1 và bạn muốn dữ liệu của mình chia sẻ cho người khác thì khi lưu bạn nên lưu vào ổ đĩa Z này

Bây giờ trở lại Server bạn sẽ thấy Windows sẽ tự tạo các folder ứng với domain username. Và vì lý do bảo mật Windows sẽ lock các folder trong thư mục Profile ngay cả Administrator của không thể xem được. Nhưng nếu ta dùng Take Ownership thì vẫn có thể vào xem bình thường.

OK mình vừa giới thiệu xong phần DC Roaming User, Homedir, Profiles trong 620-290 của MCSA.