Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

10/22/13

[Video] Hướng dẫn sử dụng BeHappy

Yêu cầu hệ thống

Cài đặt
 • Download và extract bản BeHappy mới nhất từ from BeHappy Workspace
 • Download và extract NicAudio.dll mới nhất từ BeHappy Workspace, đặt NicAudio.dll ở thư mục plugins của AviSynth
 • Nếu bạn muốn dùng chức năng chuyển Stereo sang 5.1 UpMix, download và extract SoxFilter mới nhất ở đây, đặt ở thư mục plugins của AviSynth
 • Tương tụ, để dùng AudX MP3 5.1 surround encoding , download rồi extract enc_AudX_CLI mới nhất ở BeHappy Workspace, để enc_AudX_CLI.exeaudxlib.dll vô thư muc BeHappy
 • Nếu muốn dùng MP3, download rồi extract Lame encoder ở rarewares (bản khuyên dùng là 3.97b2). Đặt lame.exe vô thư mục BeHappy
 • Nếu muốn dùng OggVorbis, download rồi extract OggEnc2 ở rarewares, đặt oggenc2.exe vô thư mục BeHappy. Cái này thì tui thích cái OggEnc mod hơn
 • Nếu muốn dùng FLAC, download and extract FLAC coder, để flac.exe vào thư mục BeHappy
 • Nếu muốn dùng WavPack, download rồi extract WavPack encoder, để wavpack.exe vô thư mục BeHappy
 • Nếu muốn dùng Coding Technologies AAC encoder
  • Download rồi extract enc_aacPlus mới nhất ở BeHappy Workspace, để enc_aacPlus.exe vô thư mục BeHappy
  • Download rồi extract GPAC's MP4Box mới nhất , để mp4box.exe vô thư mục BeHappy
  • Download rồi install WinAmp player (Bản Full là đủ)
  • Chép enc_aacplus.dllnscrt.dll từ Winamp\Plugins vô thư mục BeHappy
  • Nếu 0 muốn dùng WinAmp, bạn có thể "vô tư" mà uninstall nó
 • Nếu muốn dùng Nero AAC, download rồi extract FREE NeroDigital AAC, đặt neroAacEnc.exeneroAacEnc_SSE2.exe vô thư mục BeHappy
Đây là bản BeHappy do tui dịch, bản mới nhất đó. Hiện, Behappy được 1 số người cải tiến nhưng 0 upload lên GotDotNet
Chú ý: khi mở hộp thoại File, bạn chọn source là DirectShow thì sẽ mở được tất cả các file. Muốn máy mình hát đủ loại file thì đọc bài "Hát đủ loại file"

No comments:

Post a Comment