Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

10/24/13

[Video] DirectShow Là gì?

DirectShow ( đôi khi được viết tắt là DS hoặc DShow ) là một framework (trình xử lý trình diễn tổng hợp) và API (bộ giao diện cho người dùng) được sản xuất bởi Microsoft cho các nhà phát triển phần mềm để thực hiện nhiều tác vụ với các file media .

DirectShow cung cấp một giao diện chung (interface ) lập trình media cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau , và là một phần mở rộng (extensible) của hệ điều hành, Trình xử lý trình này thông qua các bộ lọc (filter-based framework ) có thể tái sinh (render) hoặc ghi lại (record) các tập tin media theo yêu cầu của người sử dụng hoặc nhà phát triển ứng dụng.  

Một ví dụ minh họa:


Filter graph of an mp3 file, as rendered by the DirectShow sample in GraphEdit, an application with a GUI for DirectShow used to visually build and test filter graphs.[20] In this picture the boxes represent filters and the grey dots appearing on the sides of the filters represent pins.

http://en.wikipedia.org/wiki/DirectShow

Benina sơ dịch 2013

No comments:

Post a Comment