Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

10/21/13

[Video] Haali Media Splitter làm gì?

Haali Media Splitter (aka Haali Matroska Splitter) is a DirectShow splitter for .mkv (Matroska), .mp4, .ogg/.ogm, .avi and MPEG TS handling. It has support for almost all Matroska elements is implemented in the core parser library; and for multitrack and multisegment linked and/or concatenated files.

* New Features:
- Added support for more truetype font mime types (application/x-font-ttf, application/vnd.ms-opentype)
- Added support for A_TRUEHD, A_MLP, A_ALAC media types
- Added support for 'twos' uncompressed audio in mp4
- Added support for sampling rates > 48 KHz in mp4
- Added support for E-AC-3 in mp4
- GDSMux can use a full Matroska splitter input filter now
* Fixed items:
- Fixed reading audio tracks from mov files where esds is inside wave box

Download:

http://www.free-codecs.com/haali_matroska_splitter_download.htm
Ghi chú:
a-Khi cài đặt hiện ra:


 b-Khi mở xem 1 file video sẽ xuất hiện biểu tượng Haali Media Splitter; R-Click sẽ hiện ra các chức năng sau:

"Haali Media Splitter sẽ cung cấp cho người sử dụng với hỗ trợ multitrack và multisegment liên kết và / hoặc các tập tin nối"

"Người dùng sẽ có thể truy cập các cài đặt như Tiêu đề, trước / sau đoạn UID hoặc tập tin kết quả Giảm thiểu kích thước từ các tùy chọn chung"


c-Option Haali có trên Menu Windows:

"Các tab Options của cửa sổ Properties sẽ cung cấp một danh sách các thiết lập như tương thích, đầu vào, đầu ra, giao diện hoặc HTTP Reader"


d-Ngoài ra còn có trình GDSMux có thể chỉnh default Sub và Audio mặc định cho các files MKV.


No comments:

Post a Comment