Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

10/22/13

[Video] Giới thiệu sơ về AviSynth

AviSynth là chương trình dựa trên DirectShow của Microsoft. Nôm na Avisynth đọc file cần chuyển rồi cung cấp trực tiếp cho chương trình chuyển dạng. Ví dụ : bạn muốn chuyển MPEG sang MP4 nhưng chương trình A nào đó của bạn 0 đọc được file MPEG mà chỉ đọc được AVI. Khi đó bạn phải dùng 1 chương trình khác chuyển MPEG sang AVI. Sau đó mới chuyển AVI sang MP4 . Chuyện coi có vẻ cũng đơn giản nhưng giả sử file AVI quá lớn, hơn 4GB thì sao ? Khi đó Window 0 quản lý nổi, hoặc lớn hơn đĩa cứng thì sao ?
AviSynth
sẽ 0 làm như vậy mà nó cung cấp trực tiếp cho chương trình encode. Tức đầu ra của Avisynth được đưa thẳng tới đầu vào của chương trình encode, 0 cần lưu xuống đĩa. Chức năng như vậy người ta gọi là Frameserver. Dĩ nhiên, bản thân chương trình encode phải có khả năng nhận hình ảnh thô! AviSynth sẽ dùng filter để đọc MPEG rồi giải mã(cũng bằng filter) thành hình ảnh thô(raw image) mà cung cấp cho chương trình encode

Avisynth dựa vào Directshow để đọc file nên tất cả những file hát được trên máy bạn thì nó đều đọc được. Điều đó có nghĩa là MeGui có thể chuyển dạng tất cả dạng file. Muốn máy hình hát đủ loại file thì cần cài Filter cho từng loại file. Mấy cái này có trong K-lite codec pack ! K-lite bao gồm rất nhiều món : codec dạng DirectShowFilter , ACM (audio compressor machine) .....
Avisynth bao hàm rất nhiều hàm bao gồm bộ lọc nội bộ (internal filter) và bộ lọc ngoại (external filter) . Bộ lọc internal được tích hợp sẵn nên khi cài Avisynth thì xài được ngay. Còn các bộ lọc external thì phải chép thêm. Các bạn down file của filter đó rồi extract file .dll vô thư mục plugin (thư mục con của thư mục avisynth)
Bộ lọc internal

Bộ lọc external
Nói chung, cứ đi lòng vòng trên trang wiki là có hết hà ! Muốn cập nhật tin tức thì vô forum.doom9.org vì chỗ này là chỗ hỗ trợ việc phát triển Avisynth, tức là "bảo kê" á !

Avisynth có hàm nội bộ để mở file AVI. File MPEG thì có thể dùng hàm MPEG2Source. Còn các file khác thì dùng hàm DirectShowSource. Hàm này có nhược điểm là bỏ bớt khung hình(frame) khi máy nặng. Theo mình đoán là vậy! NÊn xài hàm này thì hình và tiếng rất dễ bị lệch mặc dù đã encode riêng. Gần đây, người ta đang phát triển hàm FFMPEGSource để mở file. Cái này dĩ nhiên là dựa trên các libavcodec (library audio video codec). Hàm này mở file không bị mất khung hình nhưng hiện tại với 1 số file chưa tốt lắm: wmv,.. Dù sao, nó cũng làm vệc tốt với MKV, MP4


http://thuongshoo.blogspot.com/2007/04/gii-thiu-s-v-avisynth.html

No comments:

Post a Comment