Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

10/28/13

[Subtitle] Xử lý subtitle với Subtitle Workshop

Note: chủ yếu xử lý trên các phụ đề đuôi *.srt


Trước hết cần tải chương trình Subtitle Workshop (SW) từ đây http://www.urusoft.net/downloads/subtitleworkshop251.zip

1. Để chỉnh phụ đề khớp với bản phim bạn có

Mở phụ đề đuôi .srt mà bạn có (tất nhiên là trong thư mục có phim và phụ đề trùng tên nhau)
Sau đó có thể chỉnh theo như hình dưới đây:
File:Image-367D 4A012EC3.jpg
Hoặc đơn giản là bấm tổ hợp phím: "Ctrl+B" để ra bảng này:
File:Image-7FD3 4A012EC3.jpg
Bước này đòi hỏi bạn phải dò được đâu là dòng thoại đầu tiên và cuối cùng trong phim. Nhưng nếu bạn có thể nghe tốt tiếng anh thì hầu như không cần nghe chính xác dòng đầu và dòng cuối, mà chỉ cần nghe khoảng đầu và khoảng cuối để chỉnh. (với bất kỳ line nào)

2. Phụ đề lệch đều so với phim

Làm như trong hình:
File:Image-1121 4A0154BB.jpg
Để căn chỉnh nhanh chậm:
File:Image-942E 4A0154BB.jpg


Tips

Để SW load được sub tiếng Việt, trước hết phải đổi mã encoding của file .srt đó về ANSI, chứ để UNICODE thì nó không nhận. Cách thường làm như sau: (Cần công cụ UNIKEY)
Mở *.srt bằng notepad/copy toàn bộ nội dung của .srt đó trong notepad (Ctrl+A/Ctrl+C) Phải chuột vào biểu tượng unikey ở tray màn hình/Chọn Công cụ...hoặc là bấm luôn Ctrl+Shift+F6 rồi chọn như hình sau,
File:Image-826F 4A0159D8.jpg

Lưu ý: Phần tích chọn trong ô Mã nguồn là Unicode hay NCR Decimal hoặc bất kỳ biến khác còn tuỳ thuộc vào mã trong file phụ đề bạn lấy về. Thường thì mọi người dùng mã UNICODE nên mình mặc định chọn là UNICODE, còn nếu các bạn chuyển 1 phụ đề có đuôi .smi thì mã nguồn thường là NCR Decimal, một số trường hợp lại là UTF-8.
Sau đó bấm chuyển mã và paste trả lại vào notepad để thay thế nội dung cũ và chọn Save As... như sau:
File:Image-C648 4A0159D8.jpg
Sau mấy bước này là SW có thể nhận .srt = tiếng Việt rồi.
Credit: datpdichvn

http://wiki.hdvnbits.org/index.php?title=X%E1%BB%AD_l%C3%BD_subtitle_v%E1%BB%9Bi_Subtitle_Workshop

No comments:

Post a Comment