Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

10/22/13

[Encoding] Dùng Avsp để so sánh giữa source và bản encode

1 Công cụ rất hay được các encoder xử dụng để so sánh giữa source và bản encode đó là Avsp.
Trang chủ:
http://avisynth.org/qwerpoi/


hoặc có thể dùng bản avsp mod


Các decoder thường được dùng là ffdshow và ffmpegsource2.


Trong chuẩn mpeg-4 thì có các frames type: I,P.B. Trong đó type I là đẹp nhất, rồi đến P, cuối cùng type B là frames type xấu nhất. Thường thì quan tâm tới frames type B để so sánh giữa source và bản encode.

- Các bước cơ bản để thự hiện so sánh giữa source và bản encode:
mở Avsp lên edit/insert/insert source. Mặc định sẽ dùng directshowsource để mở, với cú pháp: Directshowsource("đường dẫn đến file")
nếu máy đã cài ffdshow thì ffdshow sẽ được load khi chọn directshowsource. Để hiện thị frames type trong ffdshow thì có thể dùng chức năng OSD. Mở 2 tab 1 tab là bản encode và 1 tab là source kéo đến frames tpye B đẻ so sánh giữa 2 bản.

-Hoặc có thể dùng ffmpegsource2 down load tại đây : http://code.google.com/p/ffmpegsource/downloads/list
extract ra thư muc plugin của Avisynth. Khi load file mặc định là: Directshowsource("đường dẫn đến file"). Thay Directshowsource bằng ffmpegsource2 hoặc ffvideosource. Và thêm lệnh ffinfo() để hiện thị frames type. Và có thể so sánh giữa source và bản encode như dùng với ffdshow
Do trình độ có hạn của ngừoi viết còn nhiều thiếu sót mong anh em góp ý

http://sinhvienit.net/forum/download-visual-studio-2012-full-key-1-link-duy-nhat.228322.html

No comments:

Post a Comment