Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/18/09

[PE File] Export Rename Tool

Link ref: http://www.forumhacker.net/h@ck/showthread.php?t=358

Export rename là một sản phẩm nhỏ của BlueMoon. Nó là một công cụ nhỏ để hủy các tên được nhập hay xuất trong một tập tin theo định dạng PE 32-bit. Công cụ này giúp làm khó quá trình dịch ngược bằng cách đổi các tên có nghĩa thành những tên vô nghĩa.

Download

Link
Code:
http://www.bluemoon.com.vn/tools/exportrename-0.1.zip

No comments:

Post a Comment