Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/16/09

[Anti Virus] Mã nguồn (Source code) chương trình quyét virus viết trên VC++ 2008

1. Giới thiệu : Trong source mình có 2 bảng sign, bảng Sign.dat là bảng sign chỉ có 2 mẫu, còn bảng sign.dat.37 là bảng sign chứa 500 ngàn mẫu (thực ra chỉ có 2 nhưng mình clone ra để test tốc độ quét). Chỉ cần rename sign.dat.37 thành sign.dat thôi là được nếu muốn test speed quét với bảng sign 500 ngàn mẫu. ode này theo mình test trên máy mình thì quét với speed là trung bình 6 file/s với bảng sign 500 ngàn mẫu.

2. Ngôn ngữ : Visual C++ .net 2008.

3. Giao diện :

avupdate06may2009

Download here
http://cid-a4e5440d42a2f4f4.skydrive.live.com/self.aspx/Documents/laptrinhC/IntermediateAV270709.rar
Pass: tip4it.tk

Link: http://toanthang.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart&partqs=cat%3dL%25e1%25ba%25adp%2520tr%25c3%25acnh%2520C%252b%252b

No comments:

Post a Comment