Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/27/09

[Net] Mô hình TCP/IPKiến trúc phân tầng của mô hình TCP/IP

Bộ giao thức TCP/IP được phân làm 4 tầng:
Network access Layer: tương ứng với tầng Physical và Datalink của OSI.
Internet Layer: tương ứng với tầng Network của OSI.
Transport Layer: tương ứng với tầng Transport của OSI.
Application Layer: tương ứng với 3 tầng cao nhất(Session, Presentation, Application) trong OSI.

Có nhiều loại giao thức có trong bộ giao thức truyền thống TCP/IP, nhưng có hai giao thức quan trọng nhất được lấy để đặt tên cho bộ giao thức này là TCP(Transmission Control Protocol) và IP(Internet Protocol). Cụ thể sẽ là:
Các giao thức hoạt đông ở tầng Application:
FTP (File transfer Protocol): Giao thức truyền tệp, cho phép người dùng lấy hoặc gửi một tệp tin đến một máy khác.
Telnet: Chương trình mô phỏng thiết bị đầu cuối cho phép người dùng login vào máy chủ từ một máy khác trên mạng.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Một giao thức để truyền thư
DNS (Domain Name Service): Dịch vụ tên miền cho phép nhận ra một máy tính từ tên miền của nó thay vì phải đánh vào địa chỉ IP khó nhớ. Nhiều bạn thường nhầm DNS là Domain Name Server – Sai.
SNMP (Simple Network Management Protocol): Giao thức cung cấp các công cụ quản trị mạng.
Các giao thức hoạt đông ở tầng Transport:
UDP (User Datagram Protocol): Giao thức truyền không tin cậy nhưng ưu điểm của nó là nhanh và tiết kiệm.
TCP (Transmission Control Protocol): Cung cấp một phương thức truyền tin cậy
Các giao thức hoạt đông ở tầng Internet:
IP (Internet Protocol): Giao thức Internet, cung cấp các thông tin để làm sao các gói tin có thể đến được đích.
ARP (Address Resolution Protocol): Giao thức chuyển địa chỉ IP thành địa mạng chỉ vật lý
ICMP (Internet Control Message Protocol): Một giao thức thông báo lỗi xảy ra trên đường truyền.
Các công nghệ thường gặp ở tầng vật lý: Ethernet, Token Ring, Token Bus, Fiber.

Cũng giống như mô hình tham chiếu OSI, dữ liệu từ tầng Application đi xuống các tầng dưới, nơi mà mỗi tầng có nhưng định nghĩa riêng về dữ liệu mà nó sử dụng, chúng thêm vào các header của riêng mình trước khi chuyển tiếp xuống tầng tiếp theo, quá trình nhận diễn ra ngược lại.

Qua 2 bài viết của tôi chắc các bạn đã hình dung phần nào về mô hình phân lớp trong mạng, trong các bài viết này tôi mới nói qua về khái niệm còn nếu đi sâu vào từng lớp, từng giao thức thì còn rất nhiều để nói. Chờ ý kiến của các bạn rùi viết tiếp

RefLink: http://thegioimang.org/forum/ccna-ccnp-ccie/1153-mo-hinh-tcp-ip.html

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete