Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/27/09

[Net] Files .htaccess và .htpasswd được dùng để làm gì?

Nhiều web servers, trong đó có Apache thường dùng file .htaccess để bảo vệ các thư mục trên web server. Nếu một thư mục nào đó trên web server có lưu file .htaccess, khi bạn duyệt qua thư mục này, web server sẽ popup một hộp thoại yêu cầu nhập username và mật khẩu giống y như lúc bạn gặp Firewall của VDC! Chỉ khi nào bạn nhập vào một username và mật khẩu đúng, bạn mới có thể xem được trong thư mục đó có những gì?!
Danh sách các username và mật khẩu của .htaccess thường được lưu trong file .htpasswd
* Tại sao phải dùng dấu chấm ở trước trong tên file '.htaccess'? Các file có tên bắt đầu là một dấu chấm '.' sẽ được các web servers xem như là các file cấu hình. Các file này sẽ bị ẩn đi(hidden) khi bạn xem qua thư mục đã được bảo vệ bằng file .htaccess

Hướng dẫn sử dụng .htaccess

Bước 1: chuẩn bị username và mật khẩu cho .htaccess
[đt@localhost /]# htpasswd -c ./users vicki
New password: tyt
Re-type new password: tyt
Adding password for user vicki
-c để tạo file mới
Sau khi bạn chạy dòng lệnh trên, trong thư mục hiện tại sẽ xuất hiện file users với nội dung như sau:
vicki:JNSQVx3F3/n0c
File lưu username và mật khẩu có dạng như sau:
:
:
...
:
* Password thường được mã hóa bằng thuật toán DES(Data Encryption Standard). DES được dùng rất phổ biến trên Unix/Linux(*nix), đặc biệt là trong các files /etc/passwd hoặc /etc/shadow. DES rất khó bị crack. Bạn hãy tham khảo một số tài liệu khác để biết rõ về DES.
* Ngoài cách encrypt password bằng htpasswd như trên, bạn cũng có thể dùng Perl code sau để encrypt:
...
$encpass = &encrypt($password);
...
sub encrypt {
my($plain) = @_;
my(@salt);
@salt = ('a'..'z', 'A'..'Z', '0'..'9', '.', '/');
srand(time() ^ ($$ + ($$ << 15)) );
return crypt($plain, $salt[int(rand(@salt))] . $salt[int(rand(@salt))] );
}

Bước 2: tạo 1 file .htaccess với nội dung như sau:
AuthName "Khu vực cấm"
AuthType Basic
AuthUserFile /somepaths/users

require user vicki

# nếu bạn đang dùng Apache Server, hãy thêm các dòng sau vào
# để ngăn chặn users download các files .htaccess & .htpasswd


Order allow,deny
Deny from allOrder allow,deny
Deny from all


Giải thích

AuthName "Khu vực cấm" // tiêu đề của hộp thoại sẽ được popup
AuthUserFile /var/www.users // đường dẫn đầy đủ đến file lưu username & mật khẩu
require user vicki // danh sách các username được phép

Bước 3: tạo 1 thư mục trên web server, chẳng hạn như 'security', upload file .htaccess vào thư mục này, đừng quên chmod 644 cho file .htaccess và users. Thử upload vài files khác vào 'security'

Bước 4: mở trình duyệt web và vào thư mục 'security', http://localhost/security/. Bạn sẽ nhận được một hộp thông báo yêu cầu nhập username & password. Thử dùng username=vicki & password=tyt, bạn sẽ thấy được các files trong 'security' directory.


Hack .htaccess & .htpasswd

1/ Một số người sơ ý không chmod đúng cho files .htaccess và .htpasswd. Vì vậy bạn có thể dễ dàng download chúng về máy tính của mình. Sau đó bạn tìm một công cụ crack DES bằng tự điển như John the Ripper hoặc CrackJack để crack file .htpasswd
2/ Sử dụng các công cụ hack tự động
Bạn có thể sử dụng WWWHack hoặc Brutus để hack các websites được bảo vệ bằng files .htaccess và .htpasswd. Đây là các công cụ tấn công bằng tự điển gọn nhẹ nhưng đa năng, có hổ trợ proxy, rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, nếu password quá khó hoặc tốc độ đường truyền của bạn cũng như của websites không tốt, có lẽ bạn phải chờ hàng giờ để WWWHack hoặc Brutus hoàn thành nhiệm vụ. Và bạn cũng đừng quên kiếm một tự điển tốt trước khi tiến hành hack.
* WWWHack và Brutus làm việc như thế nào? DES(Data Encryption Standard) dường như rất khó bị crack, chỉ có một cách duy nhất và cũng là dễ nhất là dùng tự điển. WWWHack và Brutuslàm việc gần giống như nhau. Chúng sẽ chọn một password bất kì trong tự điển, sau đó gởi đến website. Nếu nhận được HTML status code 401 - Authorization Required, "Access Denied", "Enter your password again" có nghĩa là password không đúng, chúng sẽ thử lại với một password khác có trong tự điển. Nếu nhận được HTML status code 200 OK, ... có nghĩa là password đúng, hay nói cách khác là đã bị crack.
(suu tập)

Người đăng: luongkhiem

RefLink: http://thegioimang.org/security/files-.htaccess-va-.htpasswd-duoc-dung-de-lam-gi-.html

No comments:

Post a Comment