Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/10/09

[Net] Phim lab cài đặt, cấu hình và quản lý Windows Server 2003 Active Diectory - Phần 1

Phần 1: Triển khai nhiều server chạy song song trên Windows Server 2003 AD

Nội dung của phim lab là hướng dẫn triển khai cài đặt vả cấu hình hệ thống AD có nhiều Domain Controller, Global Catalog Server và DNS Server chạy song song.

AD

Phim lab gồm các bước :

1. Nâng cấp Primary Domain Controller
2. Join Domain
3. Nâng cấp Additional Domain Controller
4. Cấu hình Global Catalog
5. Cài đặt và cấu hình Secondary DNS Server

No comments:

Post a Comment