Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/28/09

[Net] Xem Default Gateway của modem

Làm sao biết được IP Default Gateway của con modem mà khách sạn mình đang trọ nhỉ , thử xem
$ ifconfig wlan0

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:5d:15:d4:84
inet addr:192.168.1.72 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::221:5dff:fe15:d484/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:28609 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:19097 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:29574804 (29.5 MB) TX bytes:2551866 (2.5 MB)

Nhưng không thấy thông tin nào xuất hiện cả , ta có thể dùng lệnh traceroute hay các dòng lệnh căn bản để tìm ra thông tin IP address gateway modem

$traceroute tuoitre.com.vn
traceroute to tuoitre.com.vn (123.30.128.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.738 ms 1.815 ms 3.237 ms

Xem ra dùng cách này hay hơn
$ ip neigh
192.168.1.1 dev wlan0 lladdr 00:e0:4c:87:38:4a REACHABLE

RefLink: http://nixmicrosoft.blogspot.com/2009/12/xem-default-gateway-cua-modem.html

No comments:

Post a Comment