Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/25/09

[Hacking] Metasploit: Metasploit 3.0 Automated Exploitation

Author: sangteamtham

Autopwn là một kĩ thuật cơ bản nhưng thể hiện được sức mạnh của metasploit trong Hacking và pentesting. Video này mong sẽ hướng sự quan tâm của mọi người tới Metasploit, một framework exsploit mạnh mẽ nhất hiện nay .

Trích dẫn:
http://www.mediafire.com/?mjid4jmwiud

RefLink: http://hcegroup.net/hceteam/showthread.php?t=3

No comments:

Post a Comment