Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/25/09

[Hacking] Video Router Bruteforcing

Author: sangteamtha

Đây là demo từ đó các bạn sử dung hydra một cách sáng tạo cho việc bruteforce khác như ftp, ssh...

Mirror:

Trích dẫn:
http://www.mediafire.com/?amyyqhttdmi

RefLink: http://hcegroup.net/hceteam/showthread.php?t=23

No comments:

Post a Comment