Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/28/09

[Net] Bộ sách học quản trị mạng tiếng Việt hay nhất hiện nay

1. Tài liệu CCNA.
Link:
http://www.box.net/shared/dobj5xag40 (part 1)
http://www.box.net/shared/2al4lt90c0 (part2 )

hoặc link MF: http://www.mediafire.com/?a5l2dmmwmx0

2. Tài liệu quản trị Windows Server 2003.
Link:
http://www.mediafire.com/?zizmqzzy0lh

(Sưu tầm)

RefLink: http://forum.911.com.vn/showthread.php?p=67755#post67755

No comments:

Post a Comment