Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/28/09

[Net] Hướng dẫn cài Domain Controller và cấu hình DNS

Kích vào liên kết này nhé :
Hướng dẫn cài Domain Controller và cấu hình DNS

RefLink: http://forum.911.com.vn/showthread.php?t=8650

No comments:

Post a Comment